mėnulis avino ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Avino ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Avino ženkle – pirmajame Zodiako ženkle. Taigi ir Mėnulis perspėja apie pradžią, apie tai, jog turi įvykti kažkas nauja – tai svarbi jūsų karmos dalis!

Reikšminga jūsų karmos dalis sietina ir su jūsų Mėnulio ženklo energija: Avinas – ugnies ženklas, galingiausias iš trijų šiam elementui priskirtų ženklų (Avino, Liūto ir Šaulio). Taigi jūsų karma – vyriškas sutikimas.

Pamąstykite apie tai, kas vyksta danguje, apie Saulės ir Mėnulio ryšį: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, todėl mes jį ir matome, nes spinduliai suteikia jam savotišką galimybę egzistuoti mūšy sąmonėje. O Mėnulis – priešingai. Jis priima ir transformuoja Saulės spindulius, pats tapdamas šviesos šaltiniu. Tai panašu į apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Dabar žodžius “Saulė” ir “vyras” pakeiskime kitais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Taigi Mėnulio ir Saulės ryšys – tai nuolatinis abipusio davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo srautas.

Paminėsime dar vieną žinotiną dalyką: jūsų Mėnulio padėtį Avino ženkle lėmė jūsų motina ir jos protėviai. Tiksliau tariant, jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su savo motinos karma, Mėnulis skatina motinos karmos virtimą jūsų karma. Visuose mituose Mėnulis – moteriškos lyties būtybė. O kadangi jūsų Mėnulis – Avino ženkle, tai būtent tokią Mėnulio padėtį ir lėmė motina. Šitaip ji tarsi norėjo jums duoti žinią, parodyti kelią, padėti gyventi su savo Mėnulio karma. Dažnas žmogus sužinojęs, kad jo horoskope motinai tenka tokia dominuojanti padėtis, pasijunta keistai. Tačiau tūkstančiai horoskopų patvirtino, kad Mėnulis spinduliuoja paslaptingą motinos žinią, kartu atskleisdamas paties žmogaus karmą.

Pakalbėkime apie jūsų motiną: Mėnulis Avino ženkle reiškia, kad jūsų motinai nelabai patiko vaiko ašaros – ji tikėjosi, kad jums lemta būti nugalėtoju. Ji didžiavosi kiekvienu jūsų spyriu, kai dar buvote jos įsčiose – tuomet jautėsi gyva, tai jai teikė laimės. Ji naktimis sapnuodavo jus, – mažąjį kovotoją, augantį jos pilve. Ji buvo išdidi ir laiminga mama. Galbūt turėjote vyresnių brolių ar seserų, kurie dažnai sirgo, kuriems reikėdavo mamos dėmesio ir meilės. O jūs, mažasis Avinas Mėnulio ženkle, tapote kitoks nei jie: buvote didvyris, šeimos kovotojas, avintis mažytėmis vaikiškomis šlepetėmis! Pirmosiomis savaitėmis ir mėnesiais po gimimo jums nereikėjo didesnio švelnumo, fizinio kontakto.

Galbūt motina buvo griežta, siekė savų tikslų, ir jūs abu dažnai ginčydavotės. Dabar jau žinote, kodėl: motinos elgseną veikė Mėnulis Avino ženkle, kuris ir sukūrė judviejų santykių scenarijų. Žmogus, kurio Avino ženkle yra Mėnulis, būna karštas, impulsyvus, taigi rėkimas ir siutimas – natūrali jo elgsenos dalis.

Galbūt savo motiną prisimenate kitokią nei čia aprašyta. Bet jūsų Mėnulio padėtis susieta su jūsų gimimo data, o sąmonėje likę prisiminimai turbūt siekia daugiausia tą laiką, kai buvote ketverių metų. Mėnulis reiškia glaudžius jausmus, kuriuos motina jaučia savo vaikui gimdydama. Tokia jos žinia vaikui, neįsisąmoninti prisiminimai, kuriuos ji atnešė iš savo šeimos praeities ir perdavė vaikui. Taigi ne taip ir svarbu, kokią motiną prisimeni vėliau, nes horoskopas apima gilesnius klodus, atskleidžia tiesą: jus gimdydama motina iš tikrųjų veikė jūsų labui. Ir tik tą akimirką, kai ji prie širdies pirmąjį kartą priglaudė mažą gyvą ryšulėlį, kurį pati atnešė į ši pasaulį, Mėnulio padėtis jūsų gimimo horoskope išlaisvino tuos moti-nos jausmus. Ši padėtis išreiškia motinos norus, lūkesčius ir svajones, skirtas jums, vaikui. Tokios žinios iš tų laikų, kai motina baimingai klausėsi, kaip plaka mažytė širdelė, kurią nešiojo po savo širdimi. Karminėje astrologijoje jūsų motinos Zodiako ženklas ir jos Mėnulio padėtis nėra svarbūs – reikšmingas vien jūsų paties horoskopas.

Tačiau kodėl motina jums paliko Mėnulį būtent Avino ženkle? Atsakymo ieškokime jos praeityje. Panagrinėję motinos giminės moterų istorijas atrasite laikus, kai moterys neturėjo daug teisių, vyrai su jomis elgėsi kaip panorėję. Tų laikų vyro požiūriu moteris tebuvo pasitenkinimo objektas. Iš šio pažeminimo, šios gėdos išaugo ugningas Avino Mėnulis – ne kas kita kaip reakcija j vyrų keliamą baimę. Moteris, kurios Mėnulis yra Avino ženkle, turi jėgų apsiginti nuo vyro, būti jam lygiavertė. Ir jeigu vyras norės jai pakenkti, šios moters ugnis jį sudegins. Taigi Mėnulis Avino ženkle – tarsi apsauga nuo vyrų neteisybės.

Tačiau Mėnulis Avino ženkle susijęs ir su kitokia karma. Jūsų šeimos praeityje būta vargo, kurį laiką šeima gyveno taip skurdžiai, kad net kilo išnykimo grėsmė. Buvo mažai palikuonių, – arba gimdavo mažai vaikų, arba jie mirdavo per karus, epidemijas. Todėl ir pasigirsta protėvių šauksmas, kad jie nebegali išgyventi, nes gali sustoti praeitį ir ateitį jungianti gyvenimo tėkmė.

Todėl (jeigu esate moteris, kurios Mėnulis – Avino ženkle) jūsų įsčiose dega gyvybės liepsna. Esate vaisinga, galite turėti vaikų, jūsų įsčių ugnis gali pažadinti ir išsaugoti gyvenimą. Jumyse bręsta ypatingi žmonės: ugningi, didvyriai, avantiūristai. Jūsų pagimdyti vaikai pasauliui atneša savo ugnies jėgą (jūsų ugnies jėgą). Tam žmogui, kurio Mėnulis Avino ženkle, dažniausiai gimsta berniukai. Į jus įsiskverbusi sėkla virsta ugnimi, vyriškuoju pradu. Žinoma, ne visada – juk vaiką pradeda du žmonės, ir partneris gali perduoti kitokio pobūdžio substanciją. Tačiau net ir mergaitės, gimusios šiame ženkle, “šerdis” vis vien būna vyriška.

Tokį gyvenimo pilnatvės jausmą sukelia ne tik artumas ir susiliejimas su kitu žmogumi bei galimas apvaisinimas ir nėštumas. Šie žmonės viską ima į savo dvasią, jų vidaus ugniai reikia degalų, dirgiklių. Todėl jūs labai empatiška, linkusi dramatizuoti, pasiduoti kitų įtakai. Jūsų jausmų pasaulis – aistringas, dėl mažmožio užsiplieskiate lyg degtukas, liepsnojate it ugnis.

Jūsų gyvenime visą laiką turi kažkas vykti, jums nuolat gimsta idėjos, nuolat kažkas jus veikia, bijote, kad kažką pražiopsosite, laukiate, kas įvyks kitą akimirką. Jums veikiant pasaulis juda tarsi greičiau – esate tarsi katalizatorius. Tai vidinė ugnis, vidinė kova, tiesos ieškojimas. Tokie žmonės dažnai sapnuoja karą, mirtį, gimimą, neramiai miega, dažnai nubunda. Jie – tarsi įtemptos spyruoklės, guminės juostos. Visa, prie ko prisiliečia, ima suktis greičiau ir grįžta atgal su dar stipresniu pagreičiu. Bet šiems žmonėms reikia ir galimybių ugningai gyventi. Jie greitai juda, o geriausias būdas jiems atsipalaiduoti – jėgų išmėginimas sportuojant. Jums reikia šilumos, karščio, kad jausmai liepsnotų. Ir jeigu tas, kurio Mėnulis yra Avino ženkle, nuo mažumės mokomas niekuomet atvirai neišreikšti savo jausmų, tai vėliau jam būna sunku.

Kiekvienas žmogus savyje nešiojasi “Mėnulio moterį” – atvaizdą, nuojautą, miglotą žinojimą. Ši Mėnulio moteris sutampa su Mėnulio padėtimi to asmens horoskope. Jūsų Mėnulio moteris – amazonė, ugninga kovotoja, panaši į kalaviją, ugnies liežuvį. Jos giminaitės – ugnies dvasios, ji moka jų kalbą ir žino, kaip jas pakviesti. Ji joja ant žirgo, kurio karčiai plaikstosi it nevaldomi liepsnos liežuviai.

Jeigu jūs – vyras, tai visuomet ieškosite tokios moters ir (sykį ją suradę) niekuomet nepaliksite. Jeigu jūs – moteris, tai ir pati svajosite būti tokia. Atsiverkite! Suteikite šiai moteriai savyje daugiau vietos!

Ir jeigu iki šiol klausėte savo karmos balso, tai jau esate pasirengę sužinoti tiesą. O ji tokia – vaikai gyvena taip kaip parašyta likimo knygoje. Neatsitiktinis ir tas faktas, kad jūsų motina yra būtent tokia. Tai patvirtina protėvių gyvenimų ir šeimų genealoginių medžių tyrinėjimai. Tačiau (nors įrodyti ir nelengva) siela visada ieško tokios motinos (ir tėvo), kuri atitiktų jos asmeninę karmą. Todėl tyrinėjant savo Mėnulio karmą reikia ištirti ir savo asmeninę karmą. O motinos (protėvių) istorijos – tiktai tiltas j savo paties sielos pasaulį.

Praeityje buvote moterimi, kuriai teko nuolankiai nusilenkti vyrams. Ir tasai nuolankumas truko tiek, kol ji, netekusi jėgų, prakeikė dieną, kurią gimė. Jūs patyrėte, ką reiškia neturėti arba netekti savo vaikų, kaip juos išplėšia žiaurus likimas (karas, epidemija). Jūs į šį pasaulį atkeliavote, kad praeitis liktų tik praeityje. Taigi jums reikės jūsų motinos jėgų, nes ji patyrė tą patį, ką patiriate ir jūs.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.