mėnulis ožiaragio ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Ožiaragio ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Ožiaragio ženkle – dešimtajame Zodiako ženkle. Ši Zodiako dalis pasireiškia atšiauriausiu žiemos metu. Taigi ir jūsų Mėnulio raiška apibrėžta – jis mėgsta kuklumą, aiškumą, pasirengęs kovai už būvį. Mėnulio padėtis Ožiaragio ženkle teikia daugiau sėkmės nei kokia kita; tokie žmonės yra atsparūs, ištvermingi ir sėkmingi.

Taigi pasiekėme dar vieną svarbų jūsų Mėnulio karmos tašką – sėkmę, garbę ir šlovę. Šie žodžiai jūsų herbe išpiešti auksinėmis raidėmis.

Jumyse slypi tvarkos indas, puikiai mokate statyti, įrengti, pagerinti. Jūsų Mėnulis – tai solidžios dirbtuvės, tobulai įrengta parduotuvė, biblioteka, ateljė ar kt. Jūsų Mėnulis – tikras meistras. Tai, žinoma, nereiškia, kad jis moka absoliučiai viską. Juk žinote patarlę “Devyni amatai, dešimtas – badas”. Jums taip neatsitiks! Mėnulis stumia Ožiaragio ženklo atstovą būti vienos srities specialistu, tačiau svarbiausia, – kad ir kokio darbo tektų imtis, tobulėjama tol, kol pasiekiama tos veiklos viršūnė.

Kodėl jūsų Mėnulis būtent toks? Atsakymo ieškokite, tyrinėdami savo motiną ir jos gyvenimą.

Mėnulis įkūnija priėmimo, moteriškumo principą, kuris skiriasi nuo vyriškojo Saulės principo. Pamąstykite, kas vyksta danguje, koks Saulės ir Mėnulio ryšys: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, ir mes jį pamatome, spinduliai suteikia jam galimybę egzistuoti mūsų sąmonėje. O Mėnulis sugeria ir pakeičia Saulės spindulius, pats tapdamas šviesos šaltiniu. Tai panašu į apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Dabar žodžius “Saulė” ir “vyras” pakeiskime kitais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Taigi suprantate, kas vyksta tarp Mėnulio ir Saulės – tai nuolatinė davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo tėkmė.

Trečiasis dalykas, kurį teks perprasti – jūsų Mėnulio padėtį Saulio ženkle lėmė jūsų motina ir jos protėviai. Jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su motinos karma, Mėnulis jūsų karmą ir paverčia jūsiške.

Dažnas sužinojęs, kad jo horoskope motinai tenka tokia svarbi padėtis, pasijunta keistai. Tačiau tūkstančiai horoskopų patvirtino, kad Mėnulis spinduliuoja paslaptingą motinos žinią, atskleisdamas paties žmogaus karmą.

Pirmiausia nupieškime motinos paveikslą: taip, ji buvo griežta moteris ir atvirai nereiškė savo meilės. Taigi džiaugsmingai ir neskelbė visam pasauliui apie jūsų gimimą (nors mamos dažnokai elgiasi priešingai). Apie šią jos laimę beveik niekas nė nežinojo. Galbūt suprantate, kodėl – ji jautė, kad augina alpinistą, kuriam teks siekti aukščiausių viršūnių. Todėl elgėsi toliaregiškai. Juk žmogui, siekiančiam viršūnių, garbės ir šlovės, tam, iš kurio tikimasi atgaivinti šeimos garbę, atkaklumo nepridės nei švelnumas, nei atlaidumas, perdėtas rūpinimasis ar saugojimas nuo pavojų. Motina buvo įsitikinusi, kad giriant vaiką galima sugadinti jo būdą – toks vaikas save pervertintų, taptų bestuburis. Ji manė, kad pagyros – netinkama paskata kopiančiam aukštyn.

Tačiau tai nereiškia, kad motina jūsų nemylėjo. Priešingai: buvote jos gyvenimas, ateitis. J jus ji sutelkė viltis bei norus, tikslus ir svajones. Privalėjote juos įgyvendinti, atlikti tai, kas nepavyko jai. Jūs – nepatirta motinos sėkmė. Žinoma, tokio kieto būdo motina dažnai slegia, su ja tenka ir susipykti. Ką padarysi… Gal barnių atgarsiai dar gyvi, ir jūs abu dar nesusitaikėte. Tai suprantama! Tik nepamirškite – šitaip galite pražiopsoti savąją karmą, nes jėgų (Mėnulio jėgų) įgausite tik vienu atveju – draugiškai sugyvendami su motina. O be jėgų neįkopsite į jokią viršūnę (ką ir kalbėti apie aukščiausias, jums numatytas gyvenimo viršūnes).

Taigi susitaikykite su motina, pažvelkite į jos sielą ir ištarkite jai dėkingumo žodžius. Dėkingumas atveria visas duris. Pajusite, kaip pagauna meilės bei jėgų srovė, kelianti ten, kur ir turite būti – į viršūnę. Motina jus tikrai mylėjo – supraskite tai kartą ir visiems laikams. Egzistuoja meilė, didesnė nei įprastas jausmų demonstravimas. Glamonėti vaiką, paglostyti jo pilvuką – tik formali meilės raiška. O jūsų motinos meilė peržengė tų jausmelių ribas, galbūt net teikė skausmo. Susitaikyti su tuo, kad vaikystėje nepatyrėte pakankamai švelnumo, daug lengviau nei visą gyvenimą stypsoti kalno papėdėje, nieko nepasiekti ir galiausiai suprasti, kad gyvenimas praėjo pro šalį.

Visus devynis nėštumo mėnesius motina baimingai klausėsi mažytės širdutės plakimo. Tada jautėte, ko iš jūsų tikisi mama. Kai atkeliavote į šį pasaulį, mama turėjo kiek atsitraukti, paslėpdama savąją žinią jums. Svarbiausia – jai nieku gyvu nebuvo galima demonstruoti jums, kaip ji jus myli. Tačiau jeigu susirgdavote, ji visuomet būdavo greta, o jeigu kas nepasisekdavo, – net pernelyg susirūpindavo. Ji labai domėjosi jūsų pasiekimais (nepaleisdama iš akių svarbiausio, didžiojo tikslo). Jai rūpėjo, ar greitai išmoksite skaityti, kaip jums sekasi mokykloje. Ir ji didžiuodavosi jumis, kai pasiekdavote geresnių rezultatų negu kiti. Tačiau džiaugėsi tik širdyje, aplinkiniams sudarydama ramios ir stoiškos moters įspūdį. Mes jau aptarėme tokios jūsų motinos “strategijos” priežastis.

Ar motiną galima pavadinti garbėtroška? Ne, viskas kur kas sudėtingiau. Jūsų motina buvo ypatinga moteris. Jos buvimo šioje Žemėje karminė paskirtis – daryti gera kitiems. Todėl moteriškos jos galios buvo labai reikšmingos. Atsukę laiką atgal pamatytumėte, kad jūsų motina buvo stiprių moterų būrio vedlė. Šios moterys jautė pašaukimą atlikti tai, kas Mėnuliui šiame pasaulyje suteiktų svarbos. O Mėnulis svarbus moteriškumui ir jausmams išreikšti. Minėjome, kad turite įkopti į viršūnę; dar pridėsime, kad kopti reikia pasinaudojant Mėnulio galia, taigi – moteriškai, viską priimant į save. Ir nesvarbu, ar esate vyras, ar moteris. Žinoma, jeigu jūs – moteris, tuomet lengviau perprasite savo pašaukimą. O jeigu esate vyras, tai galbūt ieškosite stiprių moterų, kurios padėtų skleisti jumyse glūdinčias Mėnulio jėgas. Šlovė ir garbė moterims!

Moterys gali didžiuotis, kad išsirinkote būtent ją šiems dideliems tikslams kartu pasiekti! Jūsų motina ir protėviai visiškai pasitikėjo jumis, pasirinko būtent jus – antraip jums atkeliavus į pasaulį Mėnulis būtų buvęs kitame ženkle. Vaiko gimimas šiame ženkle reiškia, kad šeimai būtinai reikalinga sėkmė. Padėk šeimai parodyti pasauliui tikrąsias šeimos jėgas Atvesk į senai užtarnautą pergalę! Tokios jūsų karminės užduotys.

Žmogus, kurio Mėnulis – Ožiaragio ženkle, į pasaulį pašaukiamas, kai gyvenimą reikia pastūmėti į priekį, kai reikia daug dirbti ir viską įvykdyti. Tokio Mėnulio prireikia, kai ateina laikas šeimai įsitvirtinti ir tapti vertingesne. Galbūt viename ankstesnių gyvenimų buvote moteris, kuriai visuomenėje teko svarbus vaidmuo. Galbūt šios moters vardas žinomas ir šiandien. Jeigu tokią atrastumėte – nusilenkite jos dvasiai, nes būtent jai turite dėkoti už savo Mėnulį, savąją jėgą.

O kas nutinka, kai taip dosniai apdovanotas protėvių žmogus praranda šias galias, jų laisva valia atsisako, nepriima palikimo ar net išmaino į grašius? Tada aišku, kad kažko tokio būta ir praeityje. Kažkokia moteris nesugebėjo išnaudoti potencialių savo galimybių (gal jai sutrukdė tragiškas įvykis). Tokiu atveju reaguojama savotiškai: palikuonis, pasąmoningai sielvartaudamas dėl šio neišnaudoto potencialo, šios išdygti negalėjusios sėklos, irgi atsisako įgyvendinti savo norus. Tarsi praneštų: “Žiūrėkite, ir aš atsisakau, aš irgi aukojuosi, negaliu atsiskleisti kaip ir toji moteris”. Tokiu atsisakymu lyg pastatomas paminklas, ir pats žmogus tampa gyvu priminimu, kad pasauliui dera prisiminti šį mylėtą, tačiau gal nepagerbtą ir ne-apraudotą žmogų.

Dar viena su jūsų Mėnulio Ožiaragio ženkle susijusi paslaptis: Ožiaragis yra žiemos ženklas. O žiemos simbolis ledas, sušalęs vanduo. Vanduo savo ruožtu – jausmų simbolis. Todėl ledas – tarsi užšaldytų, kontroliuojamų jausmų simbolis. Sustingusių, nebejudrių, ledinių jausmų simbolis… Kokia šio sąstingio prasmė? Jausmai užšaldomi, kai tampa pavojingi, nebepatikimi, kai žmonės nebesilaiko tam tikrų taisyklių. Jei jausmai žeidžia, sukelia kančias, kai kenčiama vien todėl, kad apskritai jaučiama, – prireikia apsauginės ledo sienos.

Tėvų ar giminaičių seksualinė prievarta vaikų atžvilgiu, tokio pobūdžio tarp brolių ir seserų atsiradę jausmai, vien tokios mintys – blogiausia nežabotų jausmų raiška. Kai natūralus jaunos mergaitės erotiškumas sužadina žemus tėvo ar dėdės instinktus, – prireikia apsauginio skydo. Tokius pavojingus jausmus būtina įkalinti, numarinti. O jūsų Mėnulis Ožiaragio ženkle rodo, kad būta panašių dalykų, kad kažkada buvo kilęs kraujomaišos pavojus. Jausmai buvo tokie stiprūs, kad galėjo sugriūti (o gal ir sugriuvo) natūralios neliečiamybės sienos tarp tėvų ir vaikų ar tarp brolių bei seserų.

Mėnulis Ožiaragio ženkle – tvirčiausia garantija, kad jausmai liks suvaldyti. Šiuo atveju galėsite jaustis saugūs, nes jūsų Mėnulis neleis peržengti draudžiamos ribos. Taigi saugus esate ne tik jūs, bet ir aplinkiniai. Tiesa, už tokią kontrolę tenka mokėti: jūsų jausmų pasaulis kiek susiaurėjo, netekdamas dalies natūralumo. Todėl prisiminkite, kad ir valdydami savo jausmus, kartkartėmis (nesibaimindami) galite ir atsipalaiduoti. Jus saugo Mėnulis Ožiaragio ženkle. O kontroliuoti jausmus – svarbiausia sąlyga norint ko nors pasiekti gyvenime. Savo jausmų tėkmę jūs paversite akmeniniais laiptais, kuriais užkopsite į sostą, – daug aukštesnį nei kitų.

Ar supratote, kodėl nepasitikite jausmais? O garsiausiai pavojaus signalas nuaidi tuomet, kai kažkas bando manipuliuoti jūsų emocijomis. Net ir ašaros jūsų nesugraudins, jeigu įtariate, kad jos slepia klastingas mintis. Tiksliai pastebite, ką slepia išorė – jūsų neapgaus niekas.

Pridursime, kad neatsitiktinai jūsų motina tapo būtent ši moteris. Vaikai gyvena taip kaip parašyta likimo knygoje. Todėl ir jūsų motina yra būtent tokia. Tai pasitvirtindavo tyrinėjant protėvių gyvenimus ir šeimų genealoginius medžius. Tačiau (nors ir nelengva įrodyti) siela visuomet ieško motinos (ir tėvo), atitinkančių jos pačios karmą. Todėl tyrinėjant savo Mėnulio karmą būtina tirti ir savo asmeninę karmą. O motinos (protėvių) istorijos – tiktai tiltas iš praeities į savo sielos pasaulį.

Kažkada, praeityje, buvote moteris, kuri siekė sėkmės. Ji buvo pranašesnė už daugelį vyrų – galbūt todėl jie ir užkirto jai kelią. Jumyse glūdi ši išnaudojimo baimė, su kuria susidūrėte viename ankstesnių gyvenimų – nesvarbu, ar tada buvote nusikaltėlis, ar auka.

Taigi jūs į šį pasaulį atkeliavote tam, kad atsisveikintumėte su praeitimi ir gyventumėte, vykdydami savo Mėnulio karmą su savo motinos jėgomis, nes ji patyrė tą patį, ką tenka patirti ir jums.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.