mėnulis šaulio ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Šaulio ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Šaulio ženkle – devintajame Zodiako ženkle (beje, “Zodiakas” – graikų kalbos žodis).

Tirdami šios Zodiako dalies energiją geriau suprasite savo mėnuliškąją karmą: Šaulys – tai pasakiška būtybė (pusiau gyvūnas, pusiau žmogus), kurios užpakalinė liemens dalis ir užpakalinės kanopos – arklio, o viršutinė liemens dalis, kaklas ir galva – žmogaus. Ši metafora atspindi Šaulio jėgą: jis pripažįsta ir gyvuliškuosius aspektus, kuriuos pakylėja, išaukština jo žmogiška sąmonė. Savo rankose Šaulys laiko strėlę ir lanką, taikydamas šauti

Prieš Šaulį yra Skorpionas. Pastarajam Zodiake skirta kova su mirtimi, kartu – ir mirties baimės įveikimas. O Šauliui mirtis neatrodo grėsminga. Jo dvasia suprato, kad mirtis – ne pabaiga. Todėl šiame lygmenyje išmokstama pažinti gyvenimą po mirties. Šaulio ženkle įžengiama į filosofijos, religijos ir mistikos pasaulį.

Žmogus, kurio Mėnulis yra Šaulio ženkle, turi indą, kuriame viskas pakeičiama, išaukštinama, sudvasinama, pakylėjama link dangaus.

Mat Mėnulis įkūnija priėmimo, moteriškumo principą, kuris skiriasi nuo vyriškojo Saulės principo. Pamąstykite, kas vyksta danguje, apie Saulės ir Mėnulio ryšį: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, ir mes jį pamatome, spinduliai suteikia jam galimybę egzistuoti mūsų sąmonėje. O Mėnulis sugeria ir transformuoja Saulės spindulius, pats tapdamas šviesos šaltiniu. Tai panašu į apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Dabar žodžius “Saulė” ir “vyras” pakeiskime kitais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Taigi suprantate, kas vyksta tarp Mėnulio ir Saulės – tai nuolatinė davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo tėkmė.

Trečiasis dalykas, su kuriuo teks susitaikyti – jūsų Mėnulio padėtį Šaulio ženkle lėmė motina ir jos protėviai. Jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su motinos karma, per Mėnulį jūsų karma ir virsta jūsiške.

Dažnas žmogus sužinojęs, kad jo horoskope motinai tenka tokia dominuojanti padėtis, pasijunta keistai.

Pirmiausia pakalbėkime apie jūsų motiną: ji buvo dvasinga, apsiskaičiusi, religinga moteris. Jos tikėjimas buvo neformalus, gilesnis, ji nematė reikalo kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią. Jos dievobaimingumas siekė daugiau nei vien tik pri-pažinti Dešimtį Dievo Įsakymų ir Katekizmą. Ji tikėjo, kad aukštesnė, dieviška būtybė (ar kitaip vadinama) gyvena ir jos namuose. O jos Dievo namai – gamta, eiėraštis ar muzika. Galbūt ši moteris išpažino kitokį, netradicinį tikėjimą, nes ją nuolat žavėjo egzotiški dalykai. Taigi motina tikėjo, kad šis gyvenimas ir šis materialus kūnas – toli gražu ne viskas. Tikėjo, kad yra kažkas daugiau – dvasia, siela, aukštesnė tvarka, dieviškasis teisingumas. Šitaip ji po savo širdimi nešiojo vaiką – jus. Ji tikėjo, kad jūs – angelas, būtybė, kurią nors fiziškai ir pradėjo vienas vyras, tačiau joje glūdi kito vyro dvasia. Keista! Kad tai suprastumėte, prisiminkite mitologiją, kad ir mitą apie Dzeusą. Šis dievas kartkartėmis mėgdavo nusileisti nuo savo sosto Olimpe ir aplankyti Žemės moteris. Jo kelionių rezultatas – pusdieviai, gimę iš mirtingos moters ir nemirtingojo dievo meilės. Įžymiausias tarp pusdievių – Heraklis, Dzeuso ir Alkmenės meilės vaisius. Žinomas ir mitas apie Dzeuso bei Ledos meilės nuotykį. Leda pagimdė dvynius Kastorą ir Poliuksą. Šie mitai atspindi žmonių norą iš Dievo meilės pagimdyti nemirtingą vaiką ir taip patiems tapti pana-šiais į dievus. O aukščiausia šio noro išraiška – Dievo sūnaus Jėzaus nekaltas prasidėjimas.

Jūsų motina vidumi buvo pasirengusi tokiam susitikimui: ji ilgėjosi tokio dieviško vaiko, kurio tik viena pusė būtų mirtingo žmogaus, o kita – dieviška.

O jūs? Ar teisingai supratote savo mamą? Ar tapote tokiu vaiku, kokio ji norėjo? Jūs nė negalėjote tapti kitoks. Tokia buvo jūsų karma (bent jau mėnuliškoji). Visuomet buvote guvus, supratingas vaikas. Anksti susidomėjote klausimais, kurie paprastai rūpi tik suaugusiems: dažnai klausinėdavote apie Dievą, gyvenimo prasme, sąžinę. Motina didžiavosi protingomis jūsų šnekomis. Džiaugdavosi, pamačiusi jūsų rankose rimto, ne banalaus turinio knygą.

Jūsų vaizduotėje žaižaravo pasakos, kurias motina anksti pradėjo jums skaityti. Ten driekėsi svetimos, garsios pasakų šalys. Jums labiausiai patiko pasakojimai apie karalius, riterius ir turtingus pirklius. Atrodė, kad gimėte dideliame, turtingame pasaulyje, kuriame visada švietė Saulė. Jūsų mažoje galvelėje mintys keliaudavo po nuostabius pasaulio kraštovaizdžius. Labiausiai jaudindavo gėrio ir blogio kova. Visuomet būdavote gėrio, šviesos pusėje ir tiksliai atpažindavote slaptus nenaudėlius – žinoma, tai būdavo visai ne tie, kuriuos pa-smerkdavo visuomenė. Motina jus mylėjo, buvote jos geresnio pasaulio viltis. Sapnuose vaikštinėdavote susikibę už rankų gatve, kuri vesdavo j laimės šalį. Ir turėjo ateiti šių slaptų jūsų norų išsipildymo laikas. Norėjote studijuoti, mokytis, kaupti žinias, keliauti, atrasti pasaulį – ne išorinį blizgesį, bet ir jo vidų, ne tik fizinį, bet ir dvasinį pasaulio pradą.

Galbūt atmintyje išliko kitoks motinos atvaizdas. Gal prisiminimai skiriasi nuo to, ką aptarėme anksčiau. Mat tai, ką jums norėjo perteikti motina, nebuvo lengva išreikšti žodžiais; ne, būta paslapčių ir mįslių. Ji ir pati nežinojo, kokią būtybę – pusiau žmogų, pusiau angelą – nešioja po savo širdimi. Ir, žinoma, negalėjo jums perduoti tiesioginės žinios. Šias paslaptis atskleidžia jūsų Mėnulio padėtis. Motinos elgsena sietina su laikotarpiu prieš jums gimstant ir trumpomis valandomis jau gimus. Tikslesni jūsų prisiminimai greičiausiai siekia tą metą, kai buvote ketverių. Tačiau Mėnulis rodo glaudžius jausmus, kuriuos motina jaučia

Šaulio Mėnulio karma – Dangiškasis indas gimdydama vaiką. Jis atskleidžia motinos žinią vaikui, neįsisąmonintus prisiminimus iš savo šeimos praeities, kuriuos ji nešiojo savyje ir jam perdavė. Taigi jūsų atmintyje iškylantis motinos atvaizdas yra kiek deformuotas.

Horoskopas tiria giliau. Jis rodo tiesą, teigdamas, kad jums gimstant motina jus visa širdimi palaikė. Mėnulio padėtis jūsų gimimo horoskope atskleidžia šiuos motiną užplūdusius jausmus. Ši padėtis – visų būsimosios motinos lūkesčių, svajonių ir norų per devynis nėštumo mėnesius raiška. Šios žinios ateina iš tų laikų, kai motina baimingai klausėsi mažytės širdelės plakimo po savo širdimi. Karminės astrologijos mokslui nesvarbu, kokia pačios motinos Mėnulio padėtis arba jos horoskopo ženklas. Svarbus vien tik jūsų gimimo horoskopas, nes jis kartu su Saulės karma iš esmės veikia ir žmogaus karmą.

Kodėl motina jums paliko Mėnulį Šaulio ženkle? Atsakymo ieškokite motinos ir savo karminėje praeityje. Šeimų, kuriose gimė vaikai su Mėnuliu Šaulio ženkle, motinos dažnai neturėjo galimybių vystytis, nes trūko pinigų, siautėjo karai arba vyrams atrodė, jog moterys neturėtų domėtis aukštesniais dalykais, mokytis, studijuoti ar siekti profesinių aukštumų. Taigi svarbiausias dalykas, kurį jums atnešė Mėnulis Šaulio ženkle – tai moterų noras siekti išminties, prasmės.

Jeigu jūs – moteris, tai jums reikia eiti šiuo keliu, dar žingsneliu toliau negu anksčiau keliavę. O jeigu esate vyras, tuomet jumyse liepsnoja šis širdyje gyvenančios (Mėnulio) moters ilgesys ir geismas su ja susilieti meilėje. Ieškote dvasingos, aukštesnių tikslų siekiančios moters.

Taigi Mėnulis Šaulio ženkle rodo, kad yra moteris, kuriai trūko žinių pasipriešinti gyvenimo audroms ir spaudimui. Į šeimą, kurioje kas nors miršta dėl gydytojų neišmanymo ar neradus tinkamų vaistų, vėliau atkeliauja tas, kuris, pasinaudodamas šia Mėnulio Šaulyje jėga, užaugęs įgyja reikiamų žinių, gal tampa gydytoju ar akušere. Tačiau blogiausia, kai praeityje būta tikėjimo problemų. Mat astrologiniu požiūriu tikėjimas – tai dangaus dovana žmogui, tiltas į žvaigždes, testamentas. Ir jeigu iš žmogaus atimamas tikėjimas, – jis tarsi netenka dangaus. Todėl karai ir žemių užkariavimai beveik visuomet buvo ir religiniai karai. Pralaimėtojas prarasdavo ne tik žemę, bet ir savo tikėjimą, savo dangų. Mėnulis Šaulio ženkle rodo, kad praeityje giminės moterims buvo draudžiama išpažinti savo tikėjimą, kad jos neteko savojo dangaus.

Taigi svarbiausias jūsų karmos aspektas – išlaikyti savo ir protėvių tikėjimą, rasti savąjį dangų. Kiekviename žmoguje glūdi sava Mėnulio moteris

kaip atvaizdas, paveikslas, slapta žinia. Ši Mėnulio moteris atitinka Mėnulio padėtį horoskope.

Vaikai gyvena taip kaip parašyta likimo knygoje. Faktas, kad jūsų motina yra būtent tokia – ne atsitiktinumas. Tokie dalykai pasitvirtindavo tyrinėjant protėvių gyvenimus ir šeimų genealoginius medžius. Tačiau (nors ir nelengva įrodyti) siela visuomet ieško motinos (ir tėvo), kurie atitiktų jos asmeninę karmą. Todėl tyrinėjant savo Mėnulio karmą būtina studijuoti ir savo asmeninę karmą. O motinos (protėvių) istorijos – tik tiltas į savo sielos pasaulį.

Praeityje buvote moteris, kurios garbę pamynė vyrai. Ji negalėjo gyventi, vystytis; jai buvo užkirstas kelias į žinių šventovę. Jūs irgi labiausiai nusiviliate praradę savo dangų, savo tikėjimą ir viltį patekti į kitą, geresnį pasaulį. Tačiau dabar į pasaulį atėjote tam, kad jūsų praeitis liktų tiktai praeitimi – ir jums padės motinos jėgos. O motina patyrė tą patį, ką dabar tenka patirti ir jums.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.