mėnulis svarstyklių ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Svarstyklių ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Svarstyklių ženkle – septintajame Zodiako ženkle. Svarstyklių ženklas jungia vasarą bei žiemą ir yra per patį vidurį tarp jų. Tokia ir jūsų karma – turite jungti, tarpininkauti, užglostyti aštrius kampus, ieškoti kompromiso.

Mat Mėnulis įkūnija pastojimo, moteriškumo principą, kuris skiriasi nuo vyriškojo Saulės principo. Pamąstykite apie tai, kas vyksta danguje, apie Saulės ir Mėnulio ryšį: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, ir mes jį pamatome; spinduliai suteikia jam galimybę egzistuoti mūsų sąmonėje.

O Mėnulis sugeria ir pakeičia Saulės spindulius, paversdamas materija, gyvasties katalizatoriumi. Tai panašu j apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Dabar žodžius “Saulė” ir “vyras” pakeiskime kitais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Taigi suprantate, kas vyksta tarp Mėnulio ir Saulės – tai nuolatinė davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo tėkmė.

Dar vienas dalykas, su kuriuo teks susitaikyti – jūsų Mėnulio padėtį Svarstyklių ženkle lėmė motina ir jos protėviai. Tiksliau tariant, jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su motinos karma, per Mėnulį jūsų karma ir virs jūsiške. Visuose mituose Mėnulis – moteriškos lyties sutvėrimas. Jūsų Mėnulis – Svarstyklių ženkle, ir tokią Mėnulio padėtį į jūsų lopšį įdėjo motina. Šitaip ji norėjo jums duoti žinią, parodyti kelią, padėti gyventi su savo Mėnulio karma.

Nupieškime motinos paveikslą: ji buvo graži moteris. Ir liko graži visą gyvenimą, nepriklausomai nuo amžiaus – gracinga, elegantiška, puikių manierų. Motina mylėjo grožį, harmoniją, mūzas. Ji norėjo, kad šias savybes paveldėtų ir jos vaikas; be to, tikėjosi, kad jos vaikui patiks tai, kas patinka ir jai pačiai. Todėl ėmėsi visų priemonių. O jūs visiškai tenkinote jos lūkesčius. Buvote gražus vaikas, kiekvienas žmogus pasijusdavo laimingas, jus pamatęs. Savo šypsena užburdavote kiekvieną, nes vos į jus pažvelgus pagerėdavo nuotaika. Tai nuostabi likimo dovana Svarstyklių ženklui, kuriame yra jūsų Mėnulis. Prisiminkime paskutiniąją rugsėjo savaitę ir pirmąsias tris spalio savaites. Kaip tomis dienomis Saulės spinduliai nutvieskia gamtą! Žmonės išskuba į gatves ir laukus, gaudydami rudens Saulės spindulėlius, tarsi paskutinį kartą mėgaudamiesi šiluma, nepalyginama su džiaugsmingomis pavasario ar vasaros dienomis. Todėl tuo metu džiugesį lydi liūdesys, supratimas, kad viskas praeina, atsisveikinimo skausmą lydi melancholija. Jūsų motinai buvo pažįstama ši ypatinga nuotaika, ji nešiojo ją savo širdyje, po kuria devynis mėnesius augote ir jūs. Taigi ir jus galiausiai apėmė tokia nuotaika.

Buvote mielas vaikas. Nuo pirmųjų gyvenimo dienų išmokote laukinius, nevaldomus dalykus paversti mielais ir maloniais. Jums gimus apmalšo tėvų barniai; jie nebeturėjo noro taršyti vienas kitam plunksnų kaip anksčiau. Tiesa, nebesugebėjo ir taip aistringai mylėti. Mat dabar pasaulyje atsiradote jūs – mažytė būtybė, vien savo buvimu teikianti pasauliui taikos, harmonijos ir džiaugsmo. Vos tėvai nusiteikdavo barniams, staiga it nekaltas angelėlis atkurnėdavote jūs – ir tarpusavio neapykanta išgaruodavo, o nemeilę pakeisdavo pasitikėjimas.

Jūsų motiną tai tiesiog žavėjo. Ji laukė jūsų visas tas ilgas dienas, kai nešiojo savo pilve. Ji išmokė jus ir kitų “Svarstyklių žaidimų”: kaip susidraugauti taip, kad pats būsimasis draugas to nė nepastebėtų. Kaip pasiekti ko nori pernelyg nekovojant. Kaip pakurstyti meilę arba paversti laukinės aistros ugnį kad ir ne tokia karšta, užtat ilgai neišblėstančia šiluma. Meilė buvo pagrindinė jūsų disciplina nuo pirmosios atėjimo į šį pasaulį dienos. Jūsų karmos planuose šiai meilei, išlaisvintai nuo instinktų ir malonumų, teko aukščiausioji vieta. Turėjote būti kultivuojamos meilės atstovas. Toks ir esate, jeigu, žinoma, gyvendami bent kiek paisėte savo karminės prigimties.

Galbūt savo motiną prisimenate kitokią negu čia aprašyta. Žinokite, kad Mėnulio padėtis susieta su jūsų gimimo data, tuo tarpu sąmonėje likę prisiminimai turbūt siekia daugiausia tą laiką, kai buvote ketverių. Mėnulis reiškia glaudžius jausmus, kuriuos motina jaučia savo vaikui gimdydama. Tai jos žinia vaikui, neįsisąmoninti prisiminimai, kuriuos ji atnešė iš savo šeimos praeities ir perdavė vaikui. Taigi tai, kokią savo motiną prisimenate vėliau nėra svarbu, nes horoskopas tiria giliau, parodo tiesą: jus gimdydama motina iš tikrųjų jus palaikė. Svarbi ta akimirka, kai ji prie savo širdies pirmąjį kartą priglaudė šį mažą gyvą ryšulėlį, kurį atnešė į pasaulį, – Mėnulio padėtis jūsų gimimo horoskope išlaisvino jausmus, kuriuos mama jums tada jautė. Si padėtis išreiškia motinos norus, lūkesčius ir svajones, skirtus jums, vaikui, kurį nešiojo po savo širdimi devynis mėnesius. Karminės astrologijos mokslui nesvarbus nei motinos Zodiako ženklas, nei jos Mėnulio padėtis – reikšmingas vien jūsų paties gimimo horoskopas. Kartu su Saulės karma jis labiausiai ir veikia žmogaus likimą.

Kodėl pasirinkote būtent Mėnulį Svarstyklių ženkle? Arba, kitaip tariant, kodėl jums atiteko šis Mėnulis? Atsakymo ieškokite savo ir motinos praeityje: mat vaikas, kurio Mėnulis yra Svarstyklių ženkle, į šį pasaulį atkeliauja tuomet, kai meilė žlunga. Teisingai supraskite šį teiginį. Visuomet egzistuoja instinktyvioji meilės pusė, kuria dažnai grindžiama meilė: vyras pamato moterį – ir susijaudina. Kol moteris vyrą veikia tik savo moteriškumo dirgikliais, jam nesvarbu, kokia ji iš tikrųjų. Moterys šiuo atveju jaučia panašiai: moterį, šalia savęs pamačiusią gražaus stoto vyrą, išpila karštis. Tokie Gamtos dėsniai. Tačiau jūsų Mėnulis yra Svarstyklių ženkle, ir jūs ieškote meilės, kuri būtų aukštesnė, pakylėta. Tokios meilės, kurios dalyvių nebūtų galima kaitalioti kaip aktorių spektaklyje -kultivuojamos, šventos, amžinos meilės…

Jūsų motina praeityje mylėjo aistringai, gyvuliškai, instinktyviai, bet šiai meilei buvo lemta sužlugti. Gali būti, kad vyrui rūpėjo vien jo aistros ir norai, taigi jis paliko moterį “prie sudužusios geldos”. O gal priešingai – moteris, ieškodama malonumų, sugriovė vyro gyvenimą. Galbūt jūsų tėvų tarpusavio santykiai buvo tokie, kad šeimos egzistavimui iškilo pavojus: tarkim, tėvas nepraleisdavo pro šalį nė vieno sijono.

Kadangi jūsų Mėnulis – Svarstyklių ženkle, moteriškoji vidinė energija ieško aukštesnio tikslo. Vyriškojo prado tai pernelyg neveikia, o moteriškasis pradas jį mėgina sušvelninti, pakylėti. O motinos giminės protėviams svarbus tikros, dvasišką ir kūnišką meilę vienijančios meilės ilgesys. Sią meilę pažįstate ir iš savo praeities – gal ji tik daigas, iš kurio šiame gyvenime turi išaugti medis, tiesos pakylėtos meilės medis. Jūsų karma – saugoti ir brandinti šį daigą. O šio gyvenimo darbų tikslas – darnūs vyro ir moters tarpusavio santykiai (ir apskritai žmonių tarpusavio santykiai). Juk daigelis pasirodo tik tada, kai tam pasirengia visa aplinka. Nepakanka tik pačiam mylėti kitą žmogų taip kaip įsivaizduojate (pakylėtai, be išlygų, iš širdies). Kitas irgi turi jus mylėti.

O dabar būkite negailestingi: jūsų meilė neturi tapti meile be atsako, antraip apverstumėte karmą aukštyn kojomis, pažadindami prakeiksmą, kuris persekiotų visą likusį gyvenimą. Žmogus, mylintis be atsako, suserga, o jo meilė tarsi sustingsta. Tada gyvenama nevykdant savo karminės paskirties. Žinoma, lygiai taip pat baisiai pasielgtumėte ir sunaikinę savąją meilę, ją nužudę – net jei tai atsitiktų iš nevilties. Nepakanka net abiems taip mylėti vienas kitą, kaip norėjote – ir to negana. Jūsų karminė užduotis – atsinešti meilę visam pasauliui!

Visas pasaulis – tai visų pirma jūsų ir partnerio giminės nariai (taigi ir jūsų naujosios šeimos nariai). Jeigu juos mylite, bet šeimoje nesiliauja barniai ir ginčai, – tokios meilės nepakanka. Kodėl? Mat šias rietenas tarsi įdedate į savo vaiko lopšį, menkėja jo galimybės tapti laimingam ir sveikam, sėkmingai gyventi. Todėl šeimoje (protėvių labui) taiką turite užtikrinti jūs, šitaip numaldydama savo protėvių, savo pačių ir savo vaiko karmą.

Mėnuliui įžengus j Svarstyklių ženklą prasideda ruduo, metų naktis, atslenka tamsa, žiema. Gamtoje tada svarbiausia ne išorės efektai, ne gražios žiedų spalvos. Priešingai, svarbesni vidiniai dalykai. Atėjus Svarstyklių ženklo metui gyvenimas įgauna vidinės prasmės. Tokia ir jūsų karminė paskirtis: kurti nenykstantį grožį. Kas tai? Galbūt eilėraštis, paveikslas, vaza, gražiai įrengtas kambarys ar puošni suknelė, gal batai, daina ar laiškas, galiausiai tai gali būti gražūs žodžiai ar švelnios glamonės.

Nesvarbu, kas jūs – vyras ar moteris, bet jumyse glūdi indas. Ir tai, kas į jį patenka, tampa iškilnu, gražu, kultivuojama. Tai nuostabu. Jūs – lyg kaleidoskopas, viską paverčiantis stebuklingu pasauliu. Jūs – lyg jaunystės šulinys, prie kurio prisiartinęs kiekvienas pasijunta (o gal ir tampa) keleriais metais jaunesnis. Jūs – tarsi veidrodis, kuriame žmogus mato savo jauną, dar raukšlių neišvagotą veidą. Ir jūs – lyg ruduo, panardinantis gamtą į nuostabią spalvų jūrą.

Jūs visuomet elgiatės meniškai, kūrybingai: net prie kasos aparato, skaičiuodamas pinigus, veikiate grakščiai ir dailiai, kiekvieną klientą apdovanodamas žavia šypsena. Ir kai jūs pats (ar pati) sau atrodote tarsi indas, kuriame viskas kinta, gražėja, taurėja, paverčiama tikra meile, – tokia būna ir jūsų karma. Tačiau kas atsitinka, jei žmogus, kurio Mėnulis yra Svarstyklių ženkle, lieka vienišas, neranda partnerio? Tada jis gyvena ne taip, kaip nurodo jo karminė paskirtis. Taip atsitinka dėl įvairių priežasčių. Pateiksime pavyzdžių.

Erika: nutraukusi santykius su vienu vyru ji nusprendė, kad jos gyvenime niekada nepasikartos toks gražus dalykas kaip jos meilė jam, ir liko viena.

Elžbieta: ji myli savo dvasinį mokytoją iš Indijos ir tvirtina, kad savo didžiąją meilę gali padovanoti tik tokiai dieviškai būtybei.

Tuo tarpu Ursula tarsi dievaitį garbina savo sūnų ir negali įsivaizduoti, kad taip galėtų mylėti kurį kitą vyrą.

Žmogus, kurio Mėnulis yra Svarstyklių ženkle ir kuris neturi partnerio įprastine prasme, paprastai susikuria tariamą partnerį arba “pseudopartnerį”. Jis nesugeba gyventi be tokio pakaitalo. Tol, kol jis neišsivaduoja nuo tokio “pseudopartnerio”, jo širdyje nėra vietos tikrajam. Tačiau taip gyvenant karminė užduotis lieka neįvykdyta. Tokia meilė – savitikslė, atsieta nuo paties žmogaus.

Vaikai gyvena taip, kaip parašyta jų protėvių sukurtoje likimo knygoje – tai patvirtino tūkstančiai atvejų. Tačiau (tai irgi tiesa, nors ir nelengvai įrodoma) norinti įsikūnyti siela ieško tokios motinos (ir, žinoma, tėvo), kurie atitiktų jos karmą. Todėl tiriant savo Mėnulio karmą visuomet reikia tirti ir savo asmeninę karmą. O motinos (protėvių) istorija – tik tiltas į amžinosios sielos pasaulį.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.