mėnulis žuvų ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Žuvų ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Žuvų ženkle, kuris karmiškai jus paženklina ypatinga žyme kaip išskirtinį žmogų. Mat Žuvų ženklas – paskutinis Zodiake. Žvaigždžių logika lemia, kad jame pasieksite paskutinįjį savo karminės kelionės tašką. Galite užbaigti visus dalykus, vykusius prieš šį jūsų gimimą – daugybę nugyventų savo gyvenimų, įprasminti kitų žmonių gyvenimus, kuriuos perėmėte ir tęsėte – ir taip nukeliauti į nebūtį, nuolatinės laimės būseną.

Taigi jūs, Žuvys, esate išrinktieji ir gaunate nuostabią galimybę, dovaną, kuri tenka retam žmogui. Tačiau ir jūsų nešamas “kryželis” – nepaprastas.

Su Žuvų ženklu siejamas ne tik pozityvus, draugiškas likimas, bet ir neišspręsti, sunkūs, negatyvūs, kankinantys dalykai. Toks Žuvų karmos prakeiksmas. Kadangi Žuvų ženklo žmonės lengviau nei kiti gali atrasti laimę, jiems kyla ir rimtesnis pavojus išklysti iš kelio. Žuvys, pasirinkdamos tikslus, ap-sigauna dažniau už kitus Zodiako ženklus.

Bet pirmiausia panagrinėkime pozityvius dalykus ir jums skirtą karmos dovaną: jūsų Mėnulis – tarsi jūra. Jis gilus, slaptingas, sklidinas mįslių bei stebuklų. O didžiausias stebuklas – tai viso gyvenimo atgimimas, prasidėjęs be galo seniai, prieš milijonus metų. Jūsų Mėnulis – lyg magiškas veidrodis, kuriam negalioja laiko ir erdvės dėsniai. Jame galite pamatyti ir savo praeitį, ir ateitį. Taigi Mėnulis jus jungia su kita šio pasaulio puse. Jūsų Mėnulis – nuostabi žiniuonė, gydanti savo magnetiškomis rankomis, sugebanti padėti net per atstumą. Jūsų Mėnulis – tai begalinė meilės ir užuojautos upė, nešanti ir maitinanti kiekvieną vienišą, kenčiantį, rūpesčių kamuojamą žmogų.

Mat Mėnulis įkūnija priėmimo, moteriškumo principą, kuris skiriasi nuo vyriškojo Saulės principo. Pamąstykite, kas vyksta danguje, apie Saulės ir Mėnulio ryšį: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, ir mes jį pamatome, spinduliai suteikia jam galimybę egzistuoti mūsų sąmonėje. O Mėnulis sugeria ir pakeičia Saulės spindulius, pats tapdamas šviesos šaltiniu. Tai labai panašu į apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Dabar žodžius “Saulė” ir “vyras” pakeiskite kitais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Dabar suprantate, kas vyksta tarp Mėnulio ir Saulės – tai nuolatinė davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo tėkmė.

Dar vienas dalykas, su kuriuo teks susitaikyti: jūsų Mėnulio padėtį Žuvų ženkle įtakojo motina ir jos protėviai. Jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su motinos karma, o Mėnulio dėka jūsų karma ir virs jūsiške. Visuose mituose Mėnulis yra moteriškos lyties sutvėrimas. Jūsų Mėnulis – Žuvų ženkle, ir tokią Mėnulio padėtį į jūsų lopšį įdėjo motina. Šitaip ji norėjo duoti žinią, parodyti kelią, padėti gyventi su savo Mėnulio karma. Dažnas žmogus sužinojęs, kad jo horoskope motinai tenka tokia dominuojanti padėtis, pasijunta keistai. Tačiau tūkstančiai horoskopų patvirtino, kad Mėnulis spinduliuoja paslaptingą motinos žinią, atskleisdamas paties žmogaus karmą.

Nupieškime jūsų motinos paveikslą: tarp jos ir jūsų tvyro (ar tvyrojo) susvetimėjimo siena. Keista – juk motina ir vaikas yra vieno kraujo… Dar keisčiau tai atrodo todėl, kad jūs esate žmogus, kurį verta mylėti. Tačiau šis susvetimėjimas egzistuoja, ir įsigilinę į save patį (ar pačią), galite jį pajusti. Gal jį įvardijote taip: mano motina manęs nenorėjo! Arba: mano motina manęs nemylėjo! Gali būti, kad panašių išgyvenimų ji ir patyrė, tačiau apsiriksite, stengdamiesi jai tai aiškinti. Jūsų ir motinos tarpusavio susvetimėjimo kaltininkė – jūsų karma. Ir čia nieko negalėjo pakeisti nei motina, nei jūs.

Norėdami rasti šio susvetimėjimo priežastį, turite ištirti savo protėvių gyvenimą. Būtina žinoti ne tik tėvų, bet ir senelių gyvenimo smulkmenas. Gali tekti panaršyti po dar senesnę praeitį. Ypač svarbūs – motinos protėviai (nes ji įamžinta jūsų Mėnulyje). O keliaujant į praeitį nėra neįveikiamų kliūčių. Ieškantis atras pagalbininkų, jam padės protėviai, – net ir tuomet, kai neliko jokių užrašų ir nė vieno ką nors žinančio žmogaus.

Kartais teisybė išryškėja sapne, o kartais svarbūs duomenys atsiranda atsitiktinai.

Jūsų motinai nėštumas buvo šventas aktas. Jos įsčiose augo vaikas, būtybėlė, kurią ji mylėjo labiau už viską pasaulyje, tačiau jos ir vaiko santykis toli gražu nebuvo įprastas motinos ir vaiko ryšys. Ją kankino jausmas tarsi vaikas jai nepriklausytų. Todėl ji pasveikino savo kūdikį jam gimus ir jį auklėjo ne kaip savo pačios “nuosavybę”, su kuria galėtų elgtis kaip panorėjusi, bet tarsi kitų tėvų vaiką. Ji jus saugojo kaip akies vyzdį, tačiau to nepastebėdavote – motina buvo nenuspėjama, ji kartais elgėsi taip lyg jos išvis nebūtų. Tačiau iš tikrųjų motina visuomet jus mylėjo. Ji su džiaugsmu stebėdavo, kaip augate, žengiate pirmąjį žingsnį, tariate pirmąjį žodį. Ji buvo it geroji dvasia, kuri visuomet yra šalia, tačiau pagarbiai stengiasi būti šešėlyje.

Todėl jūs ir motina vieną gražią dieną staiga pradėjote nebesuprasti vienas kito ir – gyventi kas sau.

Dažnas žmogus, kurio Mėnulis yra Žuvų ženkle, savo motinai kelia liūdesį, nes ji nesugebėjo priimti savo vaiko tokio koks jis yra. Taip prasideda karminis prakeiksmas: žmogus vidumi tolsta nuo motinos, pamažu išstumdamas meilės jausmą jai, menkindamas problemą, nuvertindamas motinos vaidmenį. Tačiau iš tikrųjų taip tolstamą nuo savo Mėnulio jėgos. O Mėnulio jėga visuomet yra motinos dovana vaikui.

Karmos požiūriu jūsų motinos susilaikymas buvo sveikintinas: ji pakluso aukštesnei universalaus dėsnio galiai, nes tik tada jūs galėjote tinkamai pasiruošti savo “žuviškajai” būčiai. Jūsų motina galėjo elgtis tik šitaip. Ji turėjo nerodyti savo meilės, kad jūsų gyvenime galėtų laisvai pasireikšti didesnė Visatos meilė. Taigi dabar vėl turite atsigręžti į savo motiną (turime omenyje ne jūsų biologinę motiną, bet vidinę, dvasinę). Turite jai pasakyti, kad mylite ją visa širdimi. Dabar, kai žinote, kaip viskas vyko jums atkeliavus į šį pasaulį, nusilenkite savo motinai. Ji jus mylėjo labiau negu kitos motinos myli savo vaikus. Motina įtarė, kad esate ypatingas, kitoks vaikas; tarsi atsiųstas dangaus, atkeliavęs iš paties Dievo šalies. Todėl ir atrodėte jai tarsi svetimas, nes visą laiką buvo kažkas daugiau, kažkas kitas, reiškęs į jus savo pretenzijas. Žinoma, tai gali pasirodyti keista ir išgalvota, tačiau jūs dar neįpratote įžvelgti tikrosios įvykių esmės, o išorinė pusė jums vis dar atrodo svarbesnė už esmę.

Mėnulio Žuvų žmonių praeityje yra kažkas keisto, slaptingo, glūdinčio pasąmonėje. Tokiems dalykams priskiriamas ir nesantuokinis pastojimas. Dažnai ir pačios Žuvys savo kelionę į pasaulį pradeda dar tuomet, kai jų tėvų nesieja santuokos ryšiai. Jei taip nėra dabar, tai galėjo atsitikti ankstesnėje (ar dar ankstesnėje) protėvių kartoje. Giminės požiūriu vaiko pradėjimas nesusituokus nėra toks patikimas kaip santuokoje, mat tėvai visų akivaizdoje neprisiekė vienas kitam būti ištikimi (arba negalėjo prisiekti). Dar svarbiau, kad nesant santuokos abiejų būsimų vaiko tėvų giminės nuo pat pradžių nesusipažįsta vieni su kitais. Vėliau vaiko tėvai mėgina ištaisyti šį trūkumą, sukurdami oficialią šeimą dar pradėtam vaikui negimus arba pasirinkdami partnerystę (tėvų nuomone, vedybų sutartis nėra svarbi; reikšminga tik poros meilė). Kartais taip gimusiam vaikui tėvai nesako tiesos ar ją kiek pagražina, vėliau dar ir pakeisdami gimimo datą.

Tokie dalykai augančio vaiko būčiai suteikia netikrumo, tačiau jisai – toji medžiaga, iš kurios ir sukurtos Žuvys, kurios joms reikia, kad pasirinktų tikrąjį kelią. Be to, jūsų protėviai patyrė daug skausmų ir tragedijų – vieni dingo be žinios, kiti anksti mirė, treti nusižudė, ketvirtuosius paliko, išvijo. Dar kiti liko vieniši, nesuprasti, o kai kurie gyvenimą baigė beprotnamyje ar kalėjime.

Nors visa tai liko praeityje, tačiau suteikia jums jėgų kautis su šio pasaulio košmaru. Apžvelgę visus jūsų ankstesnius gyvenimus atrasime, kad jūsų patirtis daug gilesnė nei kitų. Todėl sugebate užjausti stipriau. Susidūrę su kenčiančia būtybe, savo sieloje atrandate ir savo paties kančią. Jumyse glūdi įgimtos gydytojo, pagalbininko savybės. Tiesiog negalite susilaikyti nepagelbėjęs (ir nesvarbu, ar tokia pagalba taps jūsų profesija, ar ne). Tačiau tokiu atveju atsiduriate kryžklėje, nes galite nepaisyti tos įgimtos užuojautos, ją nustumti gilyn. O tai tolygu atsiskirti nuo savo Mėnulio karmos ir sunykti, likti vienišam. Tačiau galite pasaulio kančia ir papuošti savo vėliavą. Beje, ši nuostata – didžiausias jūsų tykantis pavojus.

Jūs ir jūsų Mėnulis Žuvų ženkle priartėja prie šventųjų, mediumų, pranašų, dvasininkų, žiniuonių, aukų bei kankinių. Nes daug patyrėte; tai lemia ir slaptinga Žuvų ženklo prasmė. Sugebate ne tiktai giliai užjausti, bet ir kentėti kartu su aukomis. Si savybė (daugiau ar mažiau) būdinga kiekvienam, kurio Mėnulis yra Žuvyse. Kai kurie šio ženklo žmonės negali naktį užmigti, kad tik galėtų ramiai miegoti kitas žmogus. Dar kiti net suserga, kad nesusirgtų artimasis. Toks egoizmo trūkumas nėra nei juokingas, nei kvailas! Ne! Jūs su savo Mėnuliu į pasaulį atkeliavote tam, kad rūpintumėtės kitais. Tokia jūsų karma. Vis dėlto gresia stipri pagunda mėgautis savo kančia; toks ir yra pagrindinis Žuvų karmos trūkumas. Žuvų ženklo žmonės tiki esantys išrinktieji, ypatingi, kilmingi, geresni už kitus.

Taigi neatsitiktinai jūsų motina yra būtent tokia. Vaikai gyvena taip, kaip nustatyta karminio likimo knygoje; tai patvirtino gyvenimas tūkstančių žmonių, kurių Mėnulis buvo Žuvų ženkle. Tačiau (nors ir nelengva įrodyti) sielos visuomet ieško tokios motinos (ir tėvo), kuri (kuris) atitiktų jų pačių karmą. Tyrinėjant savo Mėnulio karmą, tyrinėjama ir asmeninė karma. Ankstesnių kartų istorija – tiktai tiltas, vedantis į paties žmogaus sielos pasaulį.

Jūs nugyvenote daugybę gyvenimų, pažinote viską – grožį ir baisybes, meilę ir kančią, matėte ir dramų, ir komedijų. Žinote, ką jaučia meilės apsėstasis (toks yra Mėnulis Avino ženkle). Patyrėte, ką reiškia būti turtingam (tai Mėnulis Jaučio ženkle). Jumyse glūdi juslingas Mėnulio Dvynių ženkle lengvumas. Kai jūsų Mėnulis buvo Vėžio ženkle, patyrėte gilius ir amžinus jausmus. Mėnulis Liūto ženkle suteikė nuostabų jausmą, kad esate nepakartojamas (nepakartojama). Jūsų Mėnuliui būnant Mergelės ženkle sužinojote, kas toji melancholija. Mėnulis Svarstyklių ženkle padovanojo buvimo dviese paguodą. Mėnulis Skorpiono ženkle pažadino gilų priklausomybės jausmą. Kai pasijutote arti dangaus, jūsų Mėnulis buvo Šaulio ženkle, o Mėnulis Ožiaragio ženkle padėjo siekti garbės ir šlovės. Mėnulis Vandenio ženkle suteikė neapsakomą tikrosios laisvės pojūti. Ir štai – dabar pasiekėte galutinį savo kelionės tašką, tą žėrinčios vaivorykštės pabaigą, kurioje ir atrasite lobį – vidinės harmonijos jausmą.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.