čakra meditacija

Čakra meditacija

Tradiciškai čakros suprantamos kaip mumyse slypinčios fizinės energijos centrai. Apibrėžtos jų sąsajos su psichologija nėra, bet pagal induizmo ir jogų psichologiją pirmasis centras yra prie stuburo pagrindo, antrasis – žemiau bambos, trečiasis – ties bamba, ketvirtasis – širdies lygyje, penktasis – gerklėje, šeštasis – tarp antakių, o septintasis – viršugalvyje.

Sahasrara čakra

Septintoji čakra yra paskutinis aukščiausio išsiskleidimo ir susiliejimo su visuma samadhi centras. Tai visiško nušvitimo būsena, kurioje individo asmenybė išnyksta ir tampa visuma.

Ajna čakra

Šeštoji čakra neša į išminties valdas. Tai subtilus grynųjų idėjų pasaulis, kuriame nebelieka susitapatinimo nei su kūnu, nei su egoistiška asmenybe.

Vishuddha čakra

Penktoji čakra yra posūkio į kosminį požiūrį taškas. Čia mes persikeliame į šviesos ir energijos lygmenį ir per tiesioginį patyrimą apžvelgiame būtį.

Anahata čakra

Ketvirtoji yra širdies čakra, kurioje kyla meile ir atjauta. Tai tiltas į aukštesniuosius lygmenis. Čia prasideda tiesioginė realybės pažadinimo ir intuityvios būsenos patirtis. Kaip tik šiuos mitinius archetipus Jungo tipas ir siekia, tačiau pats Jungas taip ir nepakilo aukščiau šio taško.

Manipura čakra

Trečioji čakra susijusi su galios įgijimu ir gebėjimu valdyti vidinį aš ir jo tapatybę. Tai Adlerio psichologinis tipas.

Svadhistara čakra

Antroji čakra susijusi su malonumo ir dauginimosi principais. Tai sekso centras, skirtas malonumams tenkinti. Šis centras yra tarp kitų dviejų žemesnių centrų ir tampa pagrindinis tiems tipams, kurie lieka pirmuose trijuose lygmenyse. Tai froidiškas tipas.

Muladhara čakra

Daugumos žmonių energija susikaupusi pirmosiose trijose čakrose, kurios ima funkcionuoti gimstant. Pirmoji čakra susijusi su individo kaip atskiros esybes išlikimu. Žmogų, kurio dėmesys sutelktas į šį tašką, geriausiu atveju būtų galima priskirti darviniškajam tipui.

Čia aprašomas idealus būtybės skleidimasis ir kilimas į aukščiausią realizavimąsi. Atlikę čia pateiktą pratimą, šiuos energijos ratus patirsite tiesiogiai ir labai aiškiai pajusite, ką reiškia būti gyvam.

Čakra meditacija

Atsisėskite lotoso poza, užsimerkite ir įsivaizduokite, kad iš pagrindo čakros sklinda šviesa. Pajuskite, kaip spinduliai kyla iki sekso centro ir jame atsiranda tam tikra šiluma. Tai yra puikus ženklas, kad jūsų vaizduotė išlaisvino energiją. Kai šis centras pats taps šviesos šaltiniu, mintimis pakilkite iki bambos, širdies, gerklės, tarpuakio ir viršugalvio. Jeigu per paskutines tris čakras eis stipri energija, galvoje pajusite karštį. Pirmą kartą jus gali apimti svaigulys, bet jis praeis. Leiskite šviesai įsižiebti viršugalvyje ir po to tegul ji kyla viršun į dangų. Reguliariai medituodami po kurio laiko patirsite didžiulį, ekstazę sukeliantį palaimos ir įžvalgos sprogimą, o gal net persikelsite į miegą primenančią būseną, vadinamą joga tantra. Stenkitės, kad medituojant jums niekas nesutrukdytų, ir visuomet laikykitės visų centrų eiliškumo.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.