gimimo dienos skaičius 17

Ambicingi ir turintys neeilinių verslininko ar finansininko sugebėjimų. Požiūris į verslą originalus, drąsus. Labai nepriklausomi. Gabūs, giliai protaujantys. Tai puikūs vadybininkai, organizatoriai, suge­bantys matyti tolimą perspektyvą, ir, kas svarbiausia, jaučiantys skirtingų dalykų tarpusavio santykį, sugebantys efektingai dirbti, sumanyti ir įgy­vendinti didžiulius projektus. Tą dieną gimusiųjų visa gyvenimo užduotis – išmokti išvengti prisiri­šimo prie savo samprotavimų ir galių sudaryti sąlygas pareikšti atsako­mybę ir savarankiškumą savo kolegoms. Tokie žmonės lengvai imasi diktatoriaus vaidmens, tačiau gali būti ir labai kilnūs.

Jie optimistai ir entuziastai. Turi potraukį dramatizuoti, kai kalba pakrypsta į finansus. Solidari­zuojasi ir bendrauja su žmonėmis, kurių gimtadieniai būna bet kurio mėnesio 8-ąją dieną. Aplinkiniams kai kada sunku juos suprasti, nes dėl kai kurių Septynioliktukų polinkio veidmainiauti ir dėl smulkių išdavysčių gali sugesti santykiai netgi su artimiausiais žmonėmis. Skaičiaus 17 vibracijos kartais juos padaro įkyrius ir agresyvius, o padidintas dėmesys savo asmeniui gali pasidaryti ydingas. Nesėkmės gali palaužti jų dvasią arba, atvirkščiai, netikėta svajonių materializacija sukelti paniką. Todėl norėdami jausti ramybę ir taiką savo dvasioje,

Septynioliktukai turėtų surasti aukso vidurį tarp materialumo ir dvasingumo. Kai kurie gimusieji bet kurio mėnesio 17-ąją dieną šeimoje nepasto­vūs – tuokiasi daug kartų, jie tiesiog eksperimentuoja, ieškodami geriausio gyvenimo draugo. Sekse nepripažįsta jokių draudimų. Turėdami lyderio savybių gali dirbti mokytojais arba išsirinkti bet kokią profesiją auklėjimo srityje. Neblogai tvarkosi ir kaip tyrėjai, anali­tikai, finansininkai. Tai talentingi filosofai, dokumentinių filmų kūrėjai, psichologai, gydytojai, menininkai; tinka jiems ir tos darbo sritys, kurios reikalauja kruopštaus darbo.

Kokie jie yra? Labai ambicingi ir nepriklausomi. Turi diktatoriaus savy­bių, bet gali būti labai kilnūs. Sugeba siekti tikslo, pasitiki savimi, tai ir padeda jiems laimėti. Mėgsta sublizgėti draugų kompanijoje, ža­visi muzika, domisi joga, meditacijomis. Neigiami bruožai. Veidmainiavimas, smulkios išdavystės gadina santykius. Gali tapti įkyrūs, ag­resyvūs, o pinigų troškimas ir išskirtinio dėmesio reikalavimas virsta nuolatine yda. Kartais virsta žaisliuku likimo arba manipuliatorių rankose.

Meilė. Ieško vis geresnio partnerio, patikimo ir nenuobodaus gyvenimo draugo, todėl ne kartą ir ne du išsiskiria. Iš pradžių paskuba, pasiduoda euforijai, o vėliau nusivilia.

Akmenys pagal zodiako ženklą

Gimimo akmenys

Akmenys pagal zodiako ženklą

sapnininkas pagal mėnulį

Sapnų reikšmės

Sapnų aiškinimas pagal mėnulio kalendorių.

Tikrasis zodiako ženklas

TESTAS: Tikrasis zodiako ženklas

Sužinok kurį zodiako ženklą geriausiai atitinka tavo charakteris!

Mėnulis šiandien

Koks Mėnulis šiandien?

Sužinok viską apie šios dienos mėnulį. Kokia šiandien mėnulio fazė ir kelinta šiandien mėnulio diena. Pamatyk šiandien darytą mėnulio nuotrauką!

Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes
Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes