gimimo dienos skaičius 22

Tai vienas iš mokytojo skaičių, kuris apibrėžia tam tikrus charakterius ir savybes. Tokie žmonės vadovaujasi aukštais idealais ir tarnauja žmonijos labui. Turi neišsemiamą lyderio potencialą, didžiulį atsakomybės jausmą. Geri oratoriai, geba ne tik sukurti grandiozinius planus, bet ir juos įgyvendinti. Kartais linkę išsigąsti savo didžiulių ambicijų, širdies gilumo­je gali suabejoti, ar jų darbai (idėjos) svarbūs žmonijai. Jei abejonės įsivyrauja, šie žmonės atsisako savo sumanymų ir įpuola į gilų nusivylimą.

Gimusiųjų 22 dieną gyvenimo uždavinys – išmokti ruošti planus kuo nuosekliausiai nuo idėjos atsiradimo iki visiško jos įgyvendinimo. Gimusių tą dieną požiūris į pasaulį savitas. Turėdami puikią intuiciją, gali pasikliauti pirmu įspūdžiu. Jie ir praktiški, ir idealistai. Jų namas – tai jų tvirtovė, tarp kurios sienų su savo artimaisiais jaučiasi saugūs. Pedantiški, tačiau labai greitai priima sprendimus.

Trūku­mų turi daug. Kartais praranda realybės jausmą ir ima gyventi iliuzijų pasaulyje. Tada nesistengia nieko spręsti, o darbus mielai perkelia ant kitų pečių. Būna momentų, kai jaučia baimę prarasti egzistencijai reika­lingas lėšas. Tada įpuola į liūdesį ir tamsias mintis. Tinkamos profesijos: diagnozuotojo, terapeuto, diplomato, kilnojamo­jo turto prekiautojo, statybininko, architekto, taip pat rašytojo, dailininko, kompozitoriaus.

Kokie jie yra? Lyde­riai su dideliu atsako­mybės jausmu. Moka svajones paversti tikrove. Dažnai pasikliauja pirmu įspūdžiu ir ne­suklysta. Greitai pasiekia materia­linę nepriklausomybę. Daug Įžy­mybių, Nobelio premijos laureatų gimė būtent šią dieną. Neigiami bruožai. Baimė nu­sivilti. Nervingas, dažnai suabejo­ja savo gebėjimais ir tikslais. Mėgsta apsigyventi iliuzijų pasau­lyje. Tada nieko nesprendžia, o darbus krauna ant kitų pečių. Bi­jo prarasti lėšas pragyvenimui, net jei jų turi daug.

Meilė. Retai kada sekasi šioje srityje. Sunku rasti tobulą partne­rį visam gyvenimui, o tokio ieško. Nori, kad partneris prisidėtų prie finansinės nepriklausomybės kū­rimo, mokėtų gražiai tvarkyti bui­tį, būtų labai supratingas, atsida­vęs.

Akmenys pagal zodiako ženklą

Gimimo akmenys

Akmenys pagal zodiako ženklą

sapnininkas pagal mėnulį

Sapnų reikšmės

Sapnų aiškinimas pagal mėnulio kalendorių.

Tikrasis zodiako ženklas

TESTAS: Tikrasis zodiako ženklas

Sužinok kurį zodiako ženklą geriausiai atitinka tavo charakteris!

Mėnulis šiandien

Koks Mėnulis šiandien?

Sužinok viską apie šios dienos mėnulį. Kokia šiandien mėnulio fazė ir kelinta šiandien mėnulio diena. Pamatyk šiandien darytą mėnulio nuotrauką!

Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes
Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes