gimimo dienos skaičius 8

Kūrybingos dvasios žmonės, geri organizatoriai. Garbėt­roškos. Jie dvilypiai, sunkiai nuspėjamo elgesio. Dėl to dažnai pasijunta nesuprasti. Šių žmonių dvilypumas pasireiškia tiek dvasiniais, tiek materialiniais aspektais. Jeigu į pirmą vietą jie iškelia dvasinį aspektą – gali tapti visiškais beturčiais, o jei materialinį – tai suklesti. Tada jų gyvenimas – ištisa kova už pasiturimą egzistenciją. Tai stiprios asmenybės. Gavus valdžią jiems galva nesusisuka – atvirkščiai, jie tada jaučia didžiulės atsakomybės naštą.

Aštuonetuko vibracijos tokių žmonių interesams dažnai suteikia že­miškumo ir jų gyvenimo tikslas būna materialinių gėrybių kūrimas ir kaupimas, pavyzdžiui, brangūs drabužiai, paskutinės markės automobilis, sudėtinga aparatūra. Kad ir kiek turto turėtų, vis tiek jiems maža. Kartais jų gyrimasis, nuolatiniai nurodinėjimai, akivaizdus savo ver­tybių demonstravimas sukelia neigiamą aplinkinių reakciją.

Siekdami tiks­lo, jie gali nesiskaityti su jokiomis priemonėmis, – meluoti, papirkinėti. Sutuoktinis jiems turi būti pilnavertis partneris versle, patikimas gyvenimo palydovas, tinkamas sekso partneris, kuris patenkintų visus jų fizinius, dvasinius ir moralinius reikalavimus. Karjera – verslo srityje. Gali dirbti finansų direktoriais arba firmų valdytojais. Geri mokytojai, manualinės veiklos specialistai, psichotera­peutai, chiromantai.

Kokie jie yra? Kūrybinga, stipri, garbėtroškos kupina na­tūra. Trokšta ir dvasinio, ir materialinio turto, nebijo konku­rencijos. Jiems gyvenimas – nuolatinė kova už egzistenciją. Mėgsta puikuotis brangiais drabužiais, modernia aparatūra ar paskuti­nio modelio automobiliu. Neigiami bruožai. Polinkis girtis turtu, ryšiais. Meluoja, papirkinė­ja ir manipuliuoja, versdamas kitus šokti pagal jo dūdelę. Džiaugiasi kito nesėkme, o pats, ištikus bankrotui, gali ryžtis net savižudybei. Meilė. Nors išoriškai atrodo šaltas ir neprieinamas, viduje kunku­liuoja aistrų ugnikalnis. Vaikinas trokšta rasti sekso partnerę, kuri tenkintų ne vien kūno poreikius, bet būtų ir protinga, veikli. Mergina ieško patikimo gyvenimo palydovo.

 

 

 

 

 

 

 

Akmenys pagal zodiako ženklą

Gimimo akmenys

Akmenys pagal zodiako ženklą

sapnininkas pagal mėnulį

Sapnų reikšmės

Sapnų aiškinimas pagal mėnulio kalendorių.

Tikrasis zodiako ženklas

TESTAS: Tikrasis zodiako ženklas

Sužinok kurį zodiako ženklą geriausiai atitinka tavo charakteris!

Mėnulis šiandien

Koks Mėnulis šiandien?

Sužinok viską apie šios dienos mėnulį. Kokia šiandien mėnulio fazė ir kelinta šiandien mėnulio diena. Pamatyk šiandien darytą mėnulio nuotrauką!

Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes
Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes