gimimo dienos skaičius 31

Tai visiškai atsidavę darbui žmonės, – praktiški, energin­gi, gerai planuoja savo veiklą, jaučia atsakomybę, be to, yra išdidūs, nepriklausomi, nelinkę niekam nuolaidžiauti. Tačiau perdaug patiklūs ir dėl netikusios draugystės gali įklimpti į abejotiną veiklą ir visiškai sužlugti. Dažniausiai pesimistai, nelankstūs, ir šios savybės jiems kliudo siekiant karjeros bei sėkmės. Tiems žmonėms sunkią valandą reikalinga subtili parama ir padrąsinimas, nes tada jų reakcija ir mąstymas sulėtėja.

Labai stipriai prisirišę prie šeimos, tradicijų bei draugų. Gali įkurti bet kokios veiklos akcinę bendrovę ir tvarkingai dirbti. Mėgsta aprėpti visumą. Turi neeilinių artistinių sugebėjimų. Jiems būtina labiau savimi pasitikėti, kitaip taps nestabilūs tiek siekdami karjeros, tiek asmeniniame gyvenime. Paklusdami skaičiaus 31 (31=3+1=4) vibracijoms, jie nepraleidžia nė vienos galimybės tobulėti, nuolatos ieško naujovių bei įspūdžių. Dėl to dažnai išsieikvoja, praranda energiją bei tikslą, nebesugeba susikoncen­truoti veiklai.

Kai kurie jų meilėje lengvabūdžiai, ir todėl jų intymūs santykiai kartais paviršutiniški ir trumpalaikiai. Sekso sferoje jie daugiau vadovau­jasi fiziologija, o ne emocijomis. Geriausios jiems profesijos: fermerio, masažisto, virėjo, sodininko, dailininko, rašytojo, gydytojo. Juos labai traukia Rytų ir ypač Tibeto medicina.

Kokie jie yra? Ener­gingi darboholikai, nevengiantys pafantazuoti. Tačiau reakcijos ir galvosena lėtoka, per daug pasi­tiki draugais. Gali pa­sireikšti neeiliniai ar­tistiniai sugebėjimai. Dievina gamtą ir grožį. Neigiami bruožai. Dėl patiklumo gali įklimpti į abejotiną veiklą ir sužlugti. Tada nebepasitiki savimi, tampa nestabilus, pra­randa energiją bei tikslą. Meta mokslus, darbus. Paskubomis priima netikusius sprendimus.

Meilė. Ieškant part­nerio pasireiškia leng­vabūdiškumas. Daug paviršutiniškų, trum­palaikių ryšių. Labiau rūpi fiziologija, o ne jausmai, ypač vaiki­nui. Siekia tik sekso, čia neturi jokių kom­pleksų. O širdies gilu­moje trokšta ilgalai­kių, šiltų santykių.

Akmenys pagal zodiako ženklą

Gimimo akmenys

Akmenys pagal zodiako ženklą

sapnininkas pagal mėnulį

Sapnų reikšmės

Sapnų aiškinimas pagal mėnulio kalendorių.

Tikrasis zodiako ženklas

TESTAS: Tikrasis zodiako ženklas

Sužinok kurį zodiako ženklą geriausiai atitinka tavo charakteris!

Mėnulis šiandien

Koks Mėnulis šiandien?

Sužinok viską apie šios dienos mėnulį. Kokia šiandien mėnulio fazė ir kelinta šiandien mėnulio diena. Pamatyk šiandien darytą mėnulio nuotrauką!

Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes
Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes