mėnulis dvynių ženkle

Svarbu! Prieš pradėdami skaityti būtinai išsiaiškinkite kuriame ženkle yra Jūsų mėnulis. Tai padaryti galite įvesdami savo gimimo datą į šiame puslapyje esančią skaičiuoklę.

Išsamiai apie žmogaus mėnulį Dvynių ženkle

(Spauskite čia, jeigu norite skaityti apie kitą zodiako ženką)

Jūsų Mėnulis yra Dvynių ženkle – trečiajame Zodiako ženkle. Tai pirmasis žmogiškas savybes apibūdinantis ženklas po dviejų pirmųjų gyvūnų pavadinimais įvardintų ženklų (Avino ir Jaučio). Tokia Dvynių pavadinimo priežastis – neatsitiktinė. Žmogaus, kurio Mėnulis yra Dvynių ženkle, karminė paskirtis – pakylėti, išaukštinti gyvuliškojo pasaulio dalykus, perprasti juos ir suteikti žmogiškumo. O gyvuliškąja žmogaus prigimties puse šiuo atveju laikysime tuos aspektus, kurių nesugeba valdyti intelektuali sąmonė, – taigi instinktus, potraukius ir, pirmiausia, lytinį potraukį.

Mat Mėnulis įkūnija priėmimo, moteriškumo principą, kuris skiriasi nuo vyriškojo Saulės principo. Pamąstykite apie tai, kas vyksta danguje, apie Saulės ir Mėnulio ryšį: Saulės spinduliai apšviečia Mėnulį, todėl mes jį matome. Taigi Saulės spinduliai suteikia jam galimybę egzistuoti mūsų sąmonėje.

O Mėnulis priima ir transformuoja Saulės spindulius, pats tapdamas šviesos šaltiniu. Tai panašu į apvaisinimą, nėštumą ir gimdymą: moteris pastoja, vyro sėklą paversdama nauja būtybe.

Jeigu jūs moteris, tuomet kartu su vyru turite išaukštinti, sudvasinti instinktus, žemiausius poreikius. Jūs – tarsi pilis, kurioje vyras ne tik randa prieglobstį, bet ir gauna žinių, kultūros, grožio, gero skonio pamokų. Jeigu mylitės, tuomet jūsų Mėnulis ilgisi vaiko (nepaisant to, ar ketinate su tuo vyru turėti vaikų). Tokio vaiko, kokio ir norite. Sis vaikas turi tapti ypatingas, jam nevalia klaidžioti savo gilios, miglotos sielos gelmėse. Vaikas turi gerai augti, būti protingas, išsilavinęs. O jeigu esate vyras, tuomet tokios moters atvaizdas glūdi jūsų pasąmonės gelmėse tol, kol iš tikrųjų sutinkate tokią. Jūs pasiekiate tikslą tik ją atradęs – su ja galite kurti šeimą.

Tačiau Saulė simbolizuoja ne vien vyriškumą, lygiai kaip ir Mėnulis – ne vien moteriškumo simbolis. Pabandykite žodį “vyras” pakeisti kitais žodžiais – dvasia, valia, noras, planas. O “Mėnulis” ar “moteris” – tai pastojimas, gavimas, materialus pagrindas, priėmimas, kūrimas, auginimas, maitinimas. Taigi tarp Mėnulio ir Saulės nuolat cirkuliuoja davimo, priėmimo, kaitos ir grąžinimo tėkmė.

Dar vienas dalykas, su kuriuo reikia susitaikyti – jūsų Mėnulio padėtį Dvynių ženkle įtakojo jūsų motina ir jos protėviai. Tiksliau tariant, jūsų ir motinos karmos puikiai papildo viena kitą. Per Mėnulį esate susiję su savo motinos karma, Mėnulis jūsų karma ir paverčia jūsiške. Visuose mituose Mėnulis yra moteriškos lyties. Jūsų Mėnulis – Dvynių ženkle, taigi tokią jo padėtį į jūsų lopšį įdėjo motina. Šitaip ji norėjo jums duoti žinią, parodyti kelią, padėti gyventi su savo Mėnulio karma.

Neretas žmogus sužinojęs, kad jo horoskope motinai tenka tokia dominuojanti padėtis, pasijunta keistai. Tačiau tūkstančiai horoskopų patvirtino, kad Mėnulis spinduliuoja paslaptingą motinos žinią, atskleisdamas paties žmogaus karmą.

Pirmiausia nupieškime jūsų motinos paveikslą: mama jus pagimdė lengvai, džiaugsmingai, žaismingai – jūsų gimimas jai buvo savaime suprantamas. Tai buvo viena jos gyvenimo viršūnių. Jūs patvirtinote jos moteriškumą. Sustiprėjo motinos savimonė, savo vertės jausmas. Pajutusi nešiojanti savyje būsimą kūdikį, ji pasijuto moterimi. Ji tuo labai didžiavosi ir visus devynis mėnesius, nešiodama jus savo įsčiose, buvo tiesiog įsimylėjusi save.

Jūsų mama nebuvo “motina-patelė”. Moterys, laikančios savo vaikus asmenine nuosavybe, ją nuteikdavo nemaloniai. Vaikas jai buvo tarsi draugas, naujas gyvenimo palydovas, būtybė, kuriai kuo anksčiau reikia suteikti daugiau laisvės. Ji nebuvo viena tų, kurios savo vaiką myluoja valandų valandas. Žindymas jai greičiau buvo prievolė, o ne džiaugsmas. Tai suprantama! Nes jos karma – paleisti į pasaulį vaiką, kuriame nebebūtų pirmykščio gyvuliškumo. Motinai patikdavo žiūrėti, kaip mokotės bendrauti, ji jus skatino. Tikėjosi, kad džiaugsmingai žvelgsite į gyvenimą; ją užplūdo laimė, kai pirmą kartą nusišypsojote. O kai pradėjote guguoti, tie pirmieji garsai ir buvo įrodymas, kad jumyse glūdi Dvynių Mėnulis!

Kiekvieną kartą, kai motina jums skaitydavo pasaką, ką nors pasakodavo ar tyliai kažką niūnuodavo, jūsų mažoje galvelėje suplazdėdavo mintys; jos skriedavo į nuostabius vaizduotės kraštus, kuriuose žirgais išdidžiai jodinėjo princai, slankiojo siaubūnas vilkas, o kvepiančioje vasaros pievoje šoko princesė. Jus supo įvairiaspalvė, besijuokianti, dainuojanti, švytinti, tamsi, pavojinga, žėrinti stebuklų šalis. Skridote ant minkštų kaip vata debesėlių, miegojote medžių žiedų jūroje. Mama jums statydavo pasakų pilis; ji buvo jūsų vaikiškų sapnų karalienė. Be to, mama taip džiaugėsi, galėdama jums suteikti džiaugsmo. Jūs abu buvote tarsi slapta bendrija!

Gali būti, kad pasigesdavote glaudesnio fizinio kontakto su motina, trūko ir gilesnių jausmų. Tačiau tokie trūkumai – neatsiejama Mėnulio Dvynių ženkle karmos dalis. Kosminiame scenarijuje jūsų motinai buvo numatytas būtent toks vaidmuo. Mama didžiavosi savo vaiku, kuris greitai išmoko kalbėti, anksti pradėjo vaikščioti. Ji buvo laiminga, kad vaiką įtraukė ta pasakų šalis, kurią pati jam sukūrė. Jos vaikas buvo protingas, mokėjo ir suprato daugiau nei kiti jo amžiaus vaikai; tokio ji ir norėjo. Savo mamą jūs prisimenate kaip visuomet džiugiai nusiteikusią, gyvą, laimingą moterį (žinoma, jeigu tiksliai atsimenate ankstyvos vaikystės metus).

Vienas gražiausių prisiminimų – iškylos su mama į miestą, vaikštinėjimas po parduotuves. Jūs smalsiai nardėte tarp sukabinėtų drabužių, o mama nervingai stebėjo, ar neiškrėsite eibių. Taip, buvote vaikas, kurio neįmanoma sulaikyti, o jūsų vaikiškas žavesys suminkštindavo net ir kiečiausią parduotuvės savininko širdį. Ant jūsų nepykdavo net ir aršiausi vaikų priešai. Buvote žavus vaikas, jums nuolat reikėjo dėmesio, ir jo netrūkdavo. O motina buvo jus tiesiog įsimylėjusi.

Gali būti, kad atmintyje išliko kitoks motinos atvaizdas. Nepamirškite, kad jūsų Mėnulio padėtis siejama su gimimo akimirka. O sąmoningi prisiminimai greičiausiai siekia tik tą laikotarpį, kai jau buvote sulaukę ketverių. Mėnulis rodo glaudžius jausmus, kuriuos motina jaučia gimdydama vaiką. Jis atskleidžia motinos žinią vaikui, neįsisąmonintus prisiminimus iš savo šeimos praeities, kuriuos jį nešiojo savyje ir dabar perdavė savo vaikui. Taigi atmintyje iškylantis motinos atvaizdas nėra tikslus, bet nėra ir labai svarbus, nes horoskopas tiria giliau. Jis rodo tiesą, teigdamas, kad jums gimstant motina jus palaikė. Mėnulio padėtis jūsų asmeniniame gimimo horoskope atskleidžia šiuos motiną užplūdusius jausmus. Si padėtis yra visų būsimosios motinos lūkesčių, svajonių ir norų per devynis nėštumo mėnesius raiška. Perduotos žinios ateina iš tų laikų, kai motina baimingai klausėsi mažytės jūsų širdelės plakimo po savo širdimi. Be to, karminės astrologijos mokslui nesvarbu, kokia pačios motinos Mėnulio padėtis, koks jos horoskopo ženklas. Reikšmingas vien tik gimimo horoskopas, nes tik jis (kartu su Saulės karma) iš esmės veikia žmogaus karmą.

Kodėl motina jums paliko Mėnulį Dvynių ženkle? Atsakymas – tolimoje praeityje. Turite atsigręžti atgal, tyrinėti savo protėvius ir jų gyvenimą.

Visų, kurių Mėnulis yra Dvynių ženkle, giminės praeityje galima rasti moterį, norėjusią išsiveržti iš šeimos, savo kaimo, giminės gniaužtų. Si moteris, skirtingai nei jos tėvai, broliai ar seserys, nenorėjo dirbti laukuose, tvarkyti namų ūkio, nenorėjo net ir ištekėti už zakristijono – jai terūpėjo dvasiškai tobulėti. Ji troško mokytis, studijuoti, įgyti išsilavinimą. Tačiau (nesvarbu, kodėl) šiems jos norams nebuvo lemta išsipildyti. Taigi norai buvo, gal ir galimybė juos įgyvendinti, tačiau savo tikslo moteris nepasiekė. Todėl dabar tai – jūsų tikslas! Jeigu jūs – moteris, tuomet svarbiausia užduotis – toliau žengti tuo keliu, kuriame kažkodėl sustojo kitos jūsų giminės moterys.

Su šiuo žinių, aukštesnių tikslų siekiu susijęs ir tam tikras atsisakymas atlikti motinos vaidmenį. Tokios moterys nemanė, kad tarnystė vyrui ir vaikų gimdymas – vienintelė jų gyvenimo užduotis. Jos buvo šiuolaikiškos, emancipuotos moterys, randančios savyje drąsos pasipriešinti vyrams ir netapti jų nuosavybe. Jos nenorėjo būti tik vaikų gimdymo mašina. Jos norėjo laisvės, kuri padėtų pažinti pasaulį, ypač – žinių pasaulį.

Todėl šios moterys susitikdavo su laisvais vyrais, išsilaisvinusiais iš miesčioniškumo gniaužtų, mačiusiais pasaulio. Patyrusiais vyrais, kurie sugeba aiškiai ir įtikinamai reikšti savo mintis. Jie (riteriai ar avantiūristai) dažnai keliaudavo iš vienos vietos į kitą. Jie tiesiog magiškai traukė tokias moteris. Atrodė, kad jie būtų šių moterų broliai dvyniai ar būtybės, gyvenusios jų dvasioje ir apsireiškusios materialiu pavidalu. Tačiau (toksai Mėnulio Dvynių ženkle prakeiksmas) tie vyrai ne tik nebūdavo ištikimi, bet netgi dažnai pasirodydavo esą įstatymų pažeidėjai, apgavikai, prasiskolinę autsaideriai. Taigi jūsų tyko didelis pavojus – veikiama Mėnulio Dvynių ženkle galite atsiduoti žmogui, kuris iš pradžių sužavės, o vėliau – nuvils. Todėl geriausia tam pasirengti iš anksto – arba paklusti savajai karmai ir su jais bendrauti, vėliau nesigailint, arba iš karto nutraukti santykius (žinant, kad anksčiau ar vėliau nesugebėsite atsispirti jų traukai).

Tokie žmonės kaip jūs finansinę katastrofą, bankrotą dažnai laiko vos ne išsivadavimu (net to nesuvokdami). Sis teiginys atrodo absurdiškas, gal net baugina, tačiau prisipažinkite, kad sielos gilumoje rusenančią gaisro kibirkštį vertinate kaip išsivadavimą. Ir net jeigu atrodo, kad labai jaudinatės dėl tuščios banko sąskaitos, kad bijote tokios katastrofos, vis viena sąmonės gelmėse glūdi protėvių noras, kad ji įvyktų ir – viskas pasikeistų. Tačiau šis naikinančio gaisro ir išsivadavimo noras – didysis jūsų gyvenimo pavojus. Nes norite atsikratyti įsi-pareigojimų, ilgalaikių užduočių, neprotingai elgiatės darbe tarsi nenorėtumėte darbo išsaugoti. Vis dėlto jūsų karma, paveldėta iš motinos – išsilaisvinti iš sustingusio, riboto pasaulio. Tokia protėvių jums lemta užduotis.

“Išlaisvink mus iš smulkių miesčioniškų prievolių pančių, iš sustingusios visuomenės pančių,”- toks Kosmoso įsakymas jums. Tačiau laisvės noras gali sukelti pavojingą lengvabūdiškumą. Jus gali apimti liguistas potraukis lošti, pernelyg įžūliai spekuliuoti. Be to, taip gyvendami, niekur nebesijausite kaip namuose. Toks prakeiksmas… Mėnulio Dvynių ženkle jūsų karma (kurią veikia Mėnulis Dvyniuose) – tai vystyti moteriškas savybes. Būti laisviems, veikti dvasingai, bet ne instinktyviai. Ir būti atsargiems, nepatekti į konsteliacijoje glūdinčius spąstus, kurie vėl sustiprins vyriškuosius aspektus.

Prisiminkime senovės graikų mitologiją. Dzeusas, vyriausiasis dievas, suviliojo mirtingąją Ledą, Spartos karaliaus Tindarėjaus žmoną. Dievų valdovas, norėdamas priartėti prie ištekėjusios ir savo vyrui atsidavusios Ledos, pasirinko rafinuotą būdą: pasivertė gulbe. Leda svetingai priėmė paukštį į savo namus, maitino ir mylavo, o atėjus nakčiai jos ir Dzeuso meilės aktas jai atrodė lyg sapnas. Iškart po tos nakties Leda mylėjosi ir su savo vyru. Po devynių mėnesių ji pagimdė dvynius. Pirmasis sūnus, Poliuksas, buvo Dzeuso sūnus – taigi nemirtingas. Antrojo sūnaus, Kastoro, tėvas buvo žmogus (Tindarėjas), taigi Kastoras buvo pasmerktas mirčiai ir žmogiškajai būčiai. Abu broliai buvo neišskiriami, kartu kovėsi mūšiuose. Kai Kastoras žuvo, nemirtingasis jo brolis Poliuksas taip nuliūdo, jog nusprendė paaukoti savo nemirtingumą, kad galėtų paskui brolį nusileisti į mirties karalystę, o ne amžinai gyventi danguje su dievais. Tokia broliška meilė sujaudino dievus, ir Dzeusas leido jiems likti kartu. Vieną dieną jie praleisdavo Olimpe su dievais, o kitą – Hado karalystėje. Ir abu pateko į dangų kaip Dvynių Zodiako ženklas. Ši nuostabi dvynių meilės istorija išreiškia žmonių (taigi ir jūsų) Mėnulį Dvynių ženkle: toks žmogus tarsi sudarytas iš dviejų dalių. Viena – dieviška, nemirtinga, švytinti, kita mirtinga, tamsi. Su tokia karma ir gyvenkite, jai nesipriešinkite. Jeigu kovosite, bus tik blogiau. Faktas, kad jūs visuomet matote abi pasaulio puses, – tokia neišvengiama jūsų žengimo j priekį kaina. Privalote ją sumokėti, nes juk “norite paragauti pažinimo medžio vaisiaus”. Ir – nėra kelio atgal…

Kiekvienas žmogus savo viduje nešiojasi Mėnulio moterį atvaizdą, nuojautą, žinias apie tolimą praeitį. Si Mėnulio moteris atitinka Mėnulio padėtį žmogaus horoskope. Jūsų Mėnulio moteris – sfinksas, stebuklinga būtybe, pusiau deivė ar angelas, pusiau žmogus. Tai moteris, pažįstanti gyvenimą, gebanti reikšti savo mintis, žinanti, ko nori. Jeigu jūsų dieviškoji pusė sugeba gyventi, tuomet pažįstate dangų, ir kiekvienas su jumis esantis žmogus gali tą dangų paliesti. Kita jūsų Mėnulio moters pusė palyginti paprasta, nei arogantiška, nei stebuklinga. Niekuomet nepamirškite, kad jumyse slypi abi pusės. Jeigu jūs – vyras, tai ieškosite tokios moters ir sykį radęs, niekada nepaliksite. O jeigu esate moteris, tai norite būti būtent tokia kokia savo širdyje iš tiesų ir esate. Tad būkite atviresnė, suteikite savo Mėnulio moteriai erdvės!

Dar šis tas svarbaus: galbūt skaitant šį skyrelį pasirodys, kad šiame pasaulyje su savo Mėnuliu esate vieninteliai ir nepakartojami, nes veikėte motinos, jos protėvių vardu. Tai tiesa. Bet pridursime, kad čia ir dabar atsiradote (įsikūnijote) todėl, kad jūsų siela pati įsitraukė į pasaulio vyksmą. Kitaip tariant, viename ankstesnių gyvenimų buvote moteris, norėjusi nutraukti pančius, liautis vaidinti senus įkyrėjusius vaidmenis, kurių taisyklės skelbė, kad vyras turi daugiau teisių negu moteris. Buvote moteris, kuri artimai bendravo su vyrais; nors ir nesuteikdavo laimės, tačiau padėdavo jiems save suprasti. Niekinote galiojančius draudimus, todėl daugeliui būdavo neleidžiama su jumis bendrauti. Tačiau jums buvo maloniau gyventi šitaip, o ne tūnoti miesčioniškumo liūne.

Čia individo ir kolektyvinė praeitis susilieja ir virsta gyvenimu, kuris – abiejų (protėvių ir jūsų gyvenimo) praeities tąsa.

Sapnai pagal Mėnulį

Kada sapnuoti sapnai pildosi? Ką reiškia pranašingi sapnai ir kaip juos interpretuoti? Kuo svarbūs sapnai per pilnatį?

Mėnulis pagal gimimo datą

Pažink savo Mėnulį!

Įvesk savo gimimo datą ir sužinosi kokią mėnulio dieną gimei.

Plaukų kirpimui palankios dienos

Plaukų kirpimas pagal mėnulį 2024

Kada geriausia kirpti plaukus pagal mėnulio fazes? Spausk čia ir sužinok kokios yra palankios dienos plaukams kirpti.