Vaikas Žuvis

Po Žuvų ženklu gimęs vaikas yra ramus, taikus ir draugiškas. Jis negali pakęsti triukšmo, šūksnių ir smurto. Vaikui sunkoka sutelkti dėmesį į vieną kokį tai dalyką, sunku priimti sprendimą. Po Žuvų ženklu gimę vaikai yra gabūs viskam šiame pasaulyje. Jie nėra garbėtroškos ir visos metodikos tai išvystyti yra beviltiškos. Šių vaikų ligų atsiradimas ir jų tėkmė yra netipiška.

 Vaikui-Žuvys reikėtų ramios ir tylios aplinkos. Naudinga jam užsiimti menais, naminiais gyvūnais. Reikėtų jam išmokti priimti sprendimus ir jų išreikalauti, atskirti svajones nuo realybės, mokėti sutelkti dėmesį.

Žuvų ženklo vaiko santykiai su tėvais

Bendras vaiko gyvybingumas nėra labai didelis. Tėvai turi jį apsaugoti nuo nusivylimų, nes jis susinervinęs gali susirgti bet kokia liga (galimos gerklės, plaučių ligos, virškinimo sutrikimai, ligos susijusios su gleivinės ir vidaus sekrecijos liaukomis). Žuvų ženklas simbolizuoja žmogaus kojas. Atidžiai rinkite savo vaikui batus, nes galima pilnapadystė, nuospaudos, lenkti pirštai.

Jūsų vaikui nenaudingi baisūs pasakojimai, smurto scenos, liūdna muzika per televiziją, bei bendravimas su triukšmingais ar žiauriais žmonėmis. Nenaudingi jokie šūksniai, triukšmas, nervingumas, o taip pat suaugusių ar vaikų bendruomenė, kuri daro blogą įtaką.

Mama arba tėtis – Avinas

Mama-Avinas nusprendžia beveik ne mąstydama ir veikia taip pat. O jos vaikas-Žuvys laukia įkvėpimo, o sulaukęs negali imtis darbo, nes vis rūpinasi, kad kam nors nepakenktų savo neteisingu žingsniu.

Mama-Avinas nesižvalgo aplinkui, o Žuvys bando rasti paramą iš kiekvieno arti esančio, žavėdama jį savo maloniomis manieromis. Avinas, pasitaiko, užgauna kitus grubumu ir agresija, o štai Žuvys pasirengę paguosti kiekvieną.

Mažai Žuvytei trūksta pasitikėjimo savimi, ir čia labai naudingi pagyrimai ir palaikymas. Mama, savimi pasitikinti, apsieina ir be jų, bet būtina atkreipti dėmesį, kad jos vaikas nesijaustų nesaugus. Avinas-mama gali daug duoti savo Žuvytei, tik nereikia viską spręsti už ją. Šiai jautriai asmenybei reikia padėti rasti savo kelią gyvenimo vandenyne, o griežta, įpratusi vadovauti mama galima tik pastūmėti ją į klaidingą pasirinkimą. Jei mama-Avinas nepamirš to, tai vaikas atlieps į jos meilę dar didesne meile.

Tėtis-Avinas turėtų būti atsargesnis su savo mažąja Žuvyte, nes jo grubumas iššauks ašarų potvynį… Staigūs susierzinimo protrūkiai gali nieko nereikšti pačiam Avinui, bet Žuvį sužeis į pačią širdį, ir jos pasitikėjimas savimi iš karto taps mažesnis. Tėvas turėtų dažniau apkabinti ją, patikinant, kad jis ją labai myli. Šiam vaikui reikalingas pasitikėjimas savimi ir kitais. Bet jam dar reikalingas ir pakankamai protingas, kietas vadovavimas, todėl tėtis-Avinas turės stebėti, kad nebūtų per atlaidus arba per reiklus.

Mama arba tėtis – Jautis

Mama-Jautis savo šiluma ir nuoširdumu apgobia Žuvytę ir suteikia tiek daug meilės, kad jautrus vaikas neturi abejonių, jog yra dievinamas. Jautis-mama supranta, kad jos meilė daug reiškia mažajai Žuvytei ir žino ko dėl to reikia. Šis vaikas turi žymiai daugiau suvokimo nei jo praktiškoji mama, be to jam reikalingos naujos pažintys ir įspūdžiai. Neverta vaiko ilgą laiką laikyti namuose – Žuvys turi stebėti pasaulį.

Mama-Jautis mėgsta ramų, tvarkingą gyvenimą ir leidžia vaikui vystytis savais tempais. Mama sugebės jam padėti susitelkti, giliau pažvelgti į gyvenimą ir pasiekti realios pažangos. Ji mokys savo Žuvytę gerų manierų, tik nereikėtų tikėtis, kad ši iš karto išmoks ir įsisavins visas griežtas taisykles, arba taps tvarkinga. Ši pora nemėgsta ginčų, tačiau jei konfliktas pasiekia ribą, tai sprogti gali abu. Na, o priežasčių yra pakankamai: Žuvys gali sakyti ir netiesą bei tikinti mamą ja patikėti… Abu – ir Žuvys, ir Jautis – myli gamtą. Į maistą abu žvelgia vadovaudamiesi tais pačiais interesais, o mama-Jautis yra gera virėja, todėl abu privalės stebėti savo svorį.

Jautis-tėtis moko vaiką sveikos nuovokos, kad jis elgtųsi tinkamai. Ir reikia pasakyti, kad jis labai stengiasi įtikti savo tėvui. Tačiau, kartais paaiškėja, kad Žuvys tik nusileidžia Jaučiui, nes nori įtikti jam ir pamiršta apie savo poreikius. Beje, ši jautri asmenybė negali būti prievarta verčiama – jai reikia tik padėti padaryti teisingą pasirinkimą.

Tėvas turi pripažinti, kad jo vaikas-Žuvys turi geresnę vaizduotę ir intuiciją negu jis pats. Jis turi remti vaiko pastangas išreikšti save kūryboje ir suprasti jeigu jo Žuvelė panorėtų būti menininku, aktoriumi ar muzikantu. Tėvas, žinoma, norėtų vaiką matyti šiek tiek rimtesnėje sferoje, tačiau jo Žuvelė nėra pernelyg praktiška. Tėvui geriau priimti savo vaiką tokį koks jis yra ir tuomet tarp jų santykiai bus tikrai geri.

Mama arba tėtis – Dvyniai

Mamos-Dvyniai galvoje idėjų gausa ir jos daugiausia skirtos sau, nes ji tiesiog nepakenčia nuobodulio. Ji nuolat kur tai būna, jai būtina bendrauti ir ji visur kūdikį ima su savimi, nesusimąstydama ar jis to nori, ar ne. Motina turi suprasti, kad Žuvims nėra lengva būti tarp žmonių – todėl vaikui prie bendruomenės geriau priprasti palaipsniui.

Mažoms Žuvims patinka linksma atmosfera, kurią gali sukurti jų mama. Abu turi lakią vaizduotę ir kartu sugalvos įvairių žaidimų. Abu moka naudoti savo žavesį ir žino, kaip gauti tai, ko jie nori iš kitų. Mama-Dvyniai tai daro protingų žodžių pagalba, o Žuvys – naudodamos pačią švelniausią šypseną.

Ši nekantri motina nori, kad jos vaikas sparčiai vystytųsi, tačiau Žuvelei taip gali nesigauti – gali tekti būti kantriems. Bet mamai vystant jo vaizduotę bus įdomu savo kūdikį mokyti įvairių dalykų. Tiesa, itin pasinerti į fantazijų pasaulį ši mama neleis jam!

Lengvas visokiems išmįslams ir žodžiams tėtis-Dvyniai mažoms Žuvelėms su snaudžiančia sąmonę atrodo nesuvokiamas. Ji mėgsta gyventi lėtame tempe ir pavargsta nuo tėvo greičio.

Dvynys gali išmokyti Žuvį įveikti sunkias situacijas, sutelkti dėmesį, priimti sprendimus ir, jei reikia, apginti save. Visa tai užtruks, bet tėvas gaus tiek dėkingumo iš savo vaiko, kad visa tai kompensuos daug ką. Na, o kūdikis-Žuvys greta tokio tėvo augs ne patikliu ir mieguistu svajotoju, bet ryžtingu, veikliu ir savimi pasitikinčiu žmogumi.

Mama arba tėtis – Vėžys

Šie du yra labai artimi, ir tarpe jų gali būti stiprus ryšys. Abu yra vandens ženklai ir alsuoja jausmais, emocijomis, nuoskaudomis ir rūpesčiais. Mama visada jaučia vaiko blogą nuotaiką, o jautrios Žuvys bandys kažkaip pralinksminti mamą-Vėžį, jei ji turi problemų. Bet toks itin glaudus ryšys turi savo neigiamą pusę, nes mama pripranta saugoti vaiką nuo bet kokių rūpesčių. Na, o jam kada nors gyvenime teks už save atsakyti!

Gerai jei motina turi savų interesų ratą, priešingu atveju ji gyventų tik savo vaiko interesais, o tai yra blogai jiems abiem. Žuvys turi turėti tam tikrą laisvę, kad taptų asmenybe su savais poreikiais ir gebėjimu apie tai pareikšti.

Rūpestingas tėtis-Vėžys pasistengs išgauti visą kas įmanoma iš kūrybinių vaiko galimybių. Jis džiaugsis kai mažosios Žuvys norės piešti, o kai tik jo paprašys tuoj pat pirks joms muzikos instrumentą. Jis ves Žuvelę į baseiną – jie abu mėgsta vandenį. Jis palaikys visus jos interesus, tik lai pasirūpina, kad Žuvis nepiktnaudžiautų jo geru charakteriu! Žuvims patinka būti apsuptoms rūpesčio ir dėmesio, tačiau jos taip pat turėtų išmokti pasikliauti savimi.

Deja, abu yra tiek emocingi, kad negali išsiversti be susidūrimų. Abu negali pakęsti kai jiems daromas spaudimas ir Vėžys, norėdamas įtvirtinti savo autoritetą, gali virsti griežtu tėvu. Ir, jei tėvas dar pradeda rėkti, vargšė Žuvelė praranda pasitikėjimą savimi.

Žuvelę reikėtų dažniau girti – tai ją parems. Tėvas turėtų padėti jai priimti sprendimus ir kalbėti apie savo norus. Vėžys ir pats yra drovus, ir jam nėra lengva, tačiau jis turi įveikti šį iššūkį, kad išmokytų Žuvis pastovėti už save.

Mama arba tėtis – Liūtas

Mama-Liūtas daro Žuvies gyvenimą šiek tiek šviesesnį, negailėdama jai nei pagyrimų, nei meilės ir prisirišimo. Bet Liūtės neturėtų per daug savo vaiko spausti, reikalaudamos visokeriopos sėkmės, nes jis neturi savo motinos energijos ir ambicijų. Tai jautri maža asmenybė su meniniais gebėjimais ir pernelyg lakia vaizduote, kuri kartais sukelia kančias.

Mama nori, kad jos vaikui viskas gautųsi, o ypač tai, kas nepavyko jai pačiai. Žuvys turi platų interesų ratą, bet neverta versti ją daryti tai, kas motinos nuomone, jai būtina. Jeigu toks vaikas yra perkrautas, jis ims ginti savąjį „aš” ir tik dėl to, kad išvengtų darbo. Jam tiesiog reikėtų padėti nuspręsti kas yra jo skonio, o kas ne. Liūtės dažnai prisiima teisę kontroliuoti savo vaiko gyvenimą, bet visa tai gali atimti iš Žuvų norą nors kažką daryti savarankiškai.

Žuvys vengia problemų ir nemėgsta kai joms kas nors primetama prieš jų norą. Jų švelnus būdas ir atliepianti siela, ir jos visiškai neturi motinos ryžto. Kartais jos pernelyg drovios, nors paūgėję gali tapti daugiau bendraujančiomis ir drąsiomis.

Liūtas nori, kad jo vaikai būtų „aukštumoje”, ir mano, kad griežtumu gali to išreikalauti. Tačiau, jei Žuvis nenori tokia tapti kaip jam norisi? Jos labai skirtingi tikslai, ir ji neturi ryžtingumo bei verslumo. Priešingai, ji yra švelni, svajinga ir artistiška. Ir be to, net ir neryžtinga. Visa tai sunku suprasti tėvui, kuris žino ko jis nori ir moka tai paimti iš gyvenimo. Žuvys nelabai vertina materialinę gerovę ir yra pasirengę būti paprastu, bet laimingu menininku, kai tuo metu tėvas norėtų, kad Žuvelė užimtų pavydėtiną poziciją, pavyzdžiui, banke.

Žuvys gali turėti daug naudos dėl tėvo įtakos, kai jis išmokis ją tikėti savimi taip, kaip tai daro jis pats. Ji aukštai vertina jo dosnumą ir gerumą, kurie kartais yra ne labai išoriškai matomi. Na, o Liūtas visada pastebės savo vaiko atsidavimą ir atsaką.

Mama arba tėtis – Mergelė

Mama-Mergelė stengiasi būti naudinga kitiems, o jos maža Žuvelė turi viltingą šypseną visiems, kam tik jos reikia. Kaip matote, jos panašios, tačiau, skirtingai nuo praktiškos mamos Žuvys gyvena savo iliuzijų pasaulyje. Ji mėgsta svajoti ir kurti, o Mergelė prisikapsto prie pačių gyvenimo pagrindų, esmės ir net iki smulkmenų.

Galbūt šiai mamai nereikėtų iš savo vaiko tikėtis paramos namų aplinkoje, nes Žuvys netoleruoja tvarkymosi ir sutinka gyventi netvarkoje. Praktiškai Mergelei nemažą nusivylimo suteiks Žuvų nesugebėjimas protingai valdyti pinigus. Šis vaikas taupiai Mergelei atrodo tiesiog švaistūnas. Gal būt, Žuvys panorės namuose turėti katę, šunį ar jūrų kiaulytę, tačiau jai teks tenkintis auksine žuvele akvariume, nes mama tiesiog negali pakęsti nešvarumų.

Tėvas stengsis suteikti Žuvims klestinčią ateitį, tačiau, jei jos nuspręs tapti „laisvu menininku” ir gyventi visiškai nesuprantamą Mergelei neorganizuotą gyvenimą, jis įpyks. Tėvas yra labai praktiškas ir to paties laukia iš vaiko. Ir vaikui norisi gyvenime daugiau pamatyti, o ne iki išėjimo į pensiją sėdėti prie stalo biure.

Bet viena dieną Žuvys padėkos tėvui-Mergelei už jo sveiką protą, patikimumą ir paramą. Mergelė, galbūt, ir neturi Žuvų vaizduotės, tačiau turi gerą širdį, ir jei reikia visada padės savo vaikui.

Mama arba tėtis – Svarstyklės

Ši mama rizikuoja sugadinti savo kūdikį! Ji perka jam dovanas arba naujus drabužius, bet gali pamiršti, kad mažai Žuvelei yra svarbiau žinoti, kad yra mylima, vertinama ir suprantama. Kodėl gi jai dar kartą to nepasakyti?

Tik būtina, kad Žuvims nesusidarytų įspūdis, kad viskas sukasi apie ją ir visi skuba vykdyti jos norus. Kaip rezultatą jūs turėsite reiklų ir kaprizingą vaiką, kuris, ko gero, yra nekaltas. Taigi geriau palaipsniui išmokyti jį savarankiškumo, be kurio tiesiog neįmanoma ko nors pasiekti gyvenime. Žuvims sunku priimti sprendimus ir čia joms reikėtų padėti. Bet tai taip sunku, nes ir pati mama-Svarstyklės pasižymi neryžtingumu! Bet jie abu mėgsta daryti tai, kas suteikia malonumą kitiems. Abu nori patikti, ir tame jiems padeda jų žavesys. Bet bus dar geriau, jei mama sugebės išmokyti Žuvį parodyti ir tvirtumą ir aiškiai apie tai išreikšti, ko ji nori, ir ko nenori.

Šis tėvas su savo vaiku-Žuvys elgsis tarsi jis būtų pilnametis. Žinoma, nereikėtų būti atlaidžiam savo palikuoniui, tačiau taip pat nereikėtų reikalauti iš jo tai, kas jam dar per anksti. Žuvys negreit suauga ir ilgai netampa nei rimtu, nei savarankišku.

Žuvys su savo tėvu-Svarstyklės jaučiasi natūraliai ir laisvai, suprantant, kad joms negali nustatyti tai, kas netinka tai jautriai, jausmingai asmenybei. Šis tėvas padės Žuvelei tvirtai atsistoti ant kojų ir nepaskęsti svajonėse ir iliuzijose. Jam patinka Žuvų rūpestingumas ir jis žavisi jo švelnumu! O Žuvys, kurios užaugo su tokiu tėvu, kada nors prisimins savo vaikystę kaip laimingiausius gyvenimo metus.

Mama arba tėtis – Skorpionas

Mama-Skorpionas turi suprasti, kad būtent jai teks apsaugoti vaiką nuo daugelio dalykų tol, kol jis išmoks būti atsakingas už save. Žuvys yra taip lengvai pažeidžiamos, kad mokyti jas atsparumo reikėtų labai atsargiai! Skorpionui yra lengva išspausti iš žmonių jų paslaptis ir jų vaikas-Žuvys taip pat aprūpintos šiuo talentu. Bet vaikas nenori net kad mama viską apie jį žinotų ir vengs tiesos, siekdamas užkirsti kelią motinai rasti kažką, kas ją nuviltų. Žinoma, mama-Skorpionas supyks, jei supras, kad Žuvys ją klaidina, bet yra geriau apsieiti be ginčų. Visas šias scenos Žuvys pernelyg rimtai priima ir ilgai kenčia, praranda pasitikėjimą savimi ir nuvertina savę.

Žuvys dažnai naudoja talentą žavėti žmones, o Skorpionas pirmenybę teikia manipuliavimu jomis. Žuvų požiūris į pinigus mamai atrodo visiškai neatsakingu, taip pat jai nepatinka, kad lengvai įtakai pasiduodantis vaikas dažnai gailėdamasis kitų pamiršta apie savo interesus. Bet Žuvų gerumas verčia sušilti motinos- Skorpiono širdį ir jai net norisi pasimokyti rūpestingumo iš jos švelnaus vaiko… Tėtis-Skorpionas mėgsta bauginti Žuvis siaubingomis istorijomis, bet dar svarbiau, kad realiame gyvenime jis neišsigąsdintų savo įpročiu komanduoti ir vadovauti. Žuvims reikia meilės ir palaikymo, kitaip joms sunku išmokti vertinti savo teigiamas savybes, kurių tikrai daug. Tačiau, dėl per didelio griežtumo Žuvys tikrai neteks pasitikėjimo savimi.

Mama arba tėtis – Šaulys

Šaulys mėgsta gyventi laisvai ir lengvai, todėl Žuvims negresia griežta drausmė. Tiesa, mama turėtų įsitikinti, kad vaikas gali atskirti gerą nuo blogo. Kažkaip tai jai pavyksta išmokyti Žuvį išmintingo požiūrio į gyvenimą, kuris apsaugos jos vaiką nuo daugelio bėdų. Motina-Šaulys taip pat būna blogos nuotaikos, ypač kai ji jaučia, kad gyvenimas yra nesuderinamas su jos idealistiniais lūkesčiais. Tokiu sunkiu metu mama turėtų galvoti ne tiek apie save, bet apie mažąją Žuvelę: ji gali nuspręsti, kad motina yra nusiminusi dėl jos kaltės. Apskritai, vaikas-Žuvys reikalauja ypatingo dėmesio. Motina turės padėti Žuvims sutelkti dėmesį į namų darbus, užtikrinti, kad visa tai bus padaryta, ir išmokyti vaiką pastovėti už save bei kaip kurti savo savarankiškumą. Motina-Šaulys sąžininga ir atvira, ji nemoka nieko slėpti ir nesupranta melo. Na, o svajotojos Žuvys pasiruošę papasakoti nebūtų istorijų, kartais tam, kad nenuliūdintų mamos. Žinoma, motina reikalaus tiesos. Ji nesupranta, kodėl žmonės, o ypač jos vaikas, gali kalbėti ne tai, kas vyksta iš tikrųjų…

Tėvas-Šaulys turės pripažinti, kad Žuvys yra ne taip azartiškos, kaip jis pats, ir ne visada gali išnaudoti galimybes, kurias jis joms siūlo. Žuvys turi savus tikslus gyvenime ir įsivaizdavimą apie gyvenimą, ir jų gali nesudominti įdomūs ir praktiški darbai, kurie sudomintų jo tėvą. Tikriausiai nevertėtų atimti iš jų svajonių, net jei visa tai tikrovės fone atrodo keistai. Bet juk tėvas širdies gilumoje ir pats šiek tiek svajotojas! Taip atsitinka, kad Šauliui sunku susitaikyti su faktu, kad jų vaikai išauga individualistais. Tačiau nesvarbu kaip susiformavo Žuvų gyvenimas, būtina, kad jos jaustų tėvo supratimą ir meilę. Ir jei visa tai bus, šie du ir bet kokiomis aplinkybėmis liks draugais.

Mama arba tėtis – Ožiaragis

Mama-Ožiaragis išoriškai rami, bet ji tiksliai žino, ko nori. Ji ryžtinga ir tikslinga, – tai ne snaudžianti Žuvis, kuri yra nusiteikusi plaukti per gyvenimą be didelių ambicijų ir turto vilties. Motina mėgsta apsupti save daiktais, kurie yra tarsi jos gerovės simboliai, bet Žuvys beveik neturi materialaus intereso. Motina mėgsta atidžiai tvarkyti savo gyvenimą, kad viskas būtų savo vietoje ir jos kontroliuojama. Na, o Žuvys mėgsta laisvą gyvenimo būdą, kuris leidžia jai lengvai pereiti nuo vienos veiklos į kitą. Nėra jokios sistemos ir mamai-Ožiaragiui yra geriau nesitikėti, kad jos vaikas lengvai pasiduos griežtai tvarkai. Gal motina manys, kad Žuvys yra visiškai nepraktiška, bet ir motinos charakteryje yra savybė, kuri padės jai suprasti svajingą, kūrybingą mažąją Žuvį. Ožiaragis taip pat mėgsta muziką ir meną, bet ne visada tai parodo. Mama rems Žuvų interesus toje srityje. Žinoma, ji bandys visais įmanomais būdais įspėti apie sunkumus, susijusius su kūrybine savo vaiko profesija, bet visgi netrukdys.

Ožiaragis žino kaip gyventi, kad būtų visų gerbiamas. Žinoma, jis tikisi, kad jo vaikas bus vertu tėvo tęsėju, tačiau mažoji Žuvelė atrodo taip keistai… Ji neturi tėvo logikos, gyvena daugiausia svajonėmis, visada įsiklauso į savo jausmus ir netgi baugina tėvą pernelyg lakia vaizduote. Paauglystė, kai tėvas susidurs su jos savitumu, gali būti Žuvims sunkiu laiku. Jis bus nustebintas jos stipria reakcija į visus jo reikalavimus, su liūdesiu primindamas tas dienas, kai jo mažoji Žuvelė bandė jam įtikti ir su malonumu priėmė viską, kas buvo priimta jų namuose… Ji tiesiog negalvojo apie savo asmeninius troškimus ir taip norėjo visiems gėrio! Jei dabar abu pažvelgs į viską iš sveiko proto pozicijų gali būti, kad Ožiaragis galės padėti Žuvims sutramdyti savo užgaidas ir išmokys išvengti itin didelių nemalonumų.

Mama arba tėtis – Vandenis

Žuvis supranta savo motiną, ir tai padeda jiems sutarti. Be to, jie abu pasižymi ypatinga išsiblaškymo ir svajingumo aura. Bet jeigu motina nuolat keičia savo nuomonę, tai jos kūdikis gali užtrukti visą dieną tam, kad galėtų kažką galutinai apsispręsti, nes, jei sprendimas būtų neteisingas, labai bijo nuvilti giminaičius.
Vandenis visada yra panašus į tyrinėtoją, taip kad šią mamą domina visos naujos idėjos, net jei jos yra gana rizikingos. Mažoji Žuvelė labiau atsargi, nors šalia tokios motinos kas nors visada sužadins jos vaizduotę! Motina-Vandenis atvers savo vaikui knygų pasaulį, politiką ir socialines problemas ir išmokys jį viskam turėti savo nuosavą nuomonę. Ši mama duos visišką laisvę Žuvims, bet suteiks pakankamai patarimų, kad netyčia nepatektų į bėdą. Vandenis nori, kad Žuvys rastų savo veidą, o ne bandytų įtikti kitiems. Ji laiminga stebi tai, kaip skleidžiasi artistiniai ir muzikiniai vaiko talentai. Mama visada skatins Žuvelę, tačiau niekada nereikalaus to, kas jai visai netinka.

Tėvas su malonumu padės Žuvelei pamokų ruošoje, bet vargu ar susidoros su savo vaiko emocinėmis problemomis. Žuvys yra labai jautrios ir jas liečia daug kas iš to, ką Vandenis tiesiog ignoruoja. Jis ramesnis ir abejingas, ir jam gali sukelti painiavą tik itin stiprūs jausmai.
Šitas tėvas nori, kad jo vaikas būtų pats savimi, bet nereikia pamiršti, kad esant visiškam nepriklausomumui Žuvims reikia meilės ir nuolatinės paramos, kuri padėtų įgyti pasitikėjimą savimi. Visada užimtas tėtis-Vandenis turėtų daugiau laiko praleisti su savo vaiku, nes šis jaučiasi paliktas nuošalyje, jeigu jo tėvas nepastebi. Ir tada jis pradės ieškoti slėptuvės savo nuosavame iliuzijų pasaulyje …

Mama arba tėtis – Žuvys

Šie du puikiai vienas kitą supranta. Ir nors Žuvys paprastai mano, kad geriau pasakyti tai ką kiti nori išgirsti iš jų, o su tokia rūpestinga mama jos nebijo pasakyti tai, ką galvoja. Arba jaučia … Šioje mamoje tiek daug gerumo ir dvasinio rūpesčio, kad greta jos mažoji Žuvelė atrodo visai rami. Mama-Žuvys įsiklauso į vaiką, ir ypatinga vandens ženklo intuicija padeda jai jausti mažųjų Žuvų baimes ir nerimą. Nenuostabu, kad ši motina pilnas užuojautos ir supratimo, ir visada pasirengusi padėti savo vaikui. Mama-Žuvys turi puikią vaizduotę, gebėjimą įkvėpti savo vaiką kūrybai ir visada su malonumu prisijungti prie vaiko žaidimų. Mažoji Žuvelė tai vertina, nes labai nedaug kam tenka toks auklėjimas. Bet nemanykite, kad viskas taip gerai, kaip atrodo – santykių be problemų nebūna.

Mažoji Žuvis laiminga, kad jos tėvas jį suvokia kaip rūpestingą, kūrybišką asmenybę, – o ar yra kitaip? Jis nereikalaus per daug, tačiau bandys išmokyti savo vaiką geriau elgtis su kitais žmonėmis. Geros manieros ir protingos elgesio taisyklės, jo nuomone, tiesiog būtinos, nes jis nenorėtų, kad jo vaikas visuomenėje būtų žinomas kaip keistuolis.
Tiesa, mažąją Žuvelę gali šiek tiek supainioti tėvo pasirinktas gyvenimo būdas. Jis taip lengvai keičia savo nuomonę ir niekada nekuria aiškių planų! Galbūt Žuvelė elgtųsi taip pat, bet ji dar yra vaikas, jai reikia stabilumo ir gerovės jausmo. Tėvas priverstas pripažinti, kad gyvena šiek tiek netvarkingai, ir būtų malonu, jei mažo vaiko labui, jis galėtų nurimti.
Abu yra neatsargūs su pinigais, bet geri ir jautrūs. Tėvas bandys padėti savo vaikui ugdyti kūrybiškumą ir pasirinkti gyvenime būtent tą kelią, kuris jam skirtas iš aukščiau. Jis patenkintas, kad jo vaikas taip panašus į jį patį, o jo Žuvelė laiminga, kad yra mylima ir suprantama.

Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes
Horoskopų zodiakų suderinamumas poroje pagal žvaigždes

Testas: Sielos draugas pagal zodiaką

TESTAS: Sielos draugas pagal zodiaką

Žmogus su kuriuo galite būti visokeriopai laimingi - Sielos draugas! Atrask kuris zodiakas yra tavasis sielos draugas.